Volledig scherm
© Thinkstock

Neerijnen houdt 1,9 miljoen euro over in 2015

NEERIJNEN – Neerijnen heeft het boekjaar 2015 afgesloten met een positief saldo van 1,9 miljoen euro. Dat blijkt uit de voorlopige jaarrekening 2015 die aan de gemeenteraad is aangeboden.

Een deel van het positieve saldo is te danken aan een voordelig resultaat op de posten decentralisaties Wmo en jeugdhulp, die in 2015 als nieuwe taken vanuit het Rijk naar de gemeenten zijn overgegaan. Definitieve cijfers hierover zijn nog niet bekend, maar omdat niet alle zorgleveranciers hun rekeningen al in hebben gediend bij de gemeente, wordt een bedrag van 0,6 miljoen (van de 1,9 miljoen) toegevoegd aan een reserve voor het sociaal domein.

Een andere verklaring van het overschot is een bedrag aan precariobelasting over de elektriciteitsleidingen van 0,7 miljoen euro. Een bedrag van 0,46 miljoen euro wordt overgeheveld naar 2016 voor taken die in 2015 niet zijn uitgevoerd. Wat dan overblijft is een bedrag van 0,2 miljoen, wat toegevoegd wordt aan algemene reserve.

Zaltbommel e.o.