Volledig scherm
De buurt protesteerde hevig tegen de nevengeul bij Varik. © William Hoogteyling

Nevengeul Varik definitief van de baan

VARIK - Het plan voor een omstreden nevengeul bij Varik en Heesselt is definitief van de baan. Politiek Den Haag kiest voor dijkversterking en heeft het plan voor de nevengeul laten varen. De actiegroep Waalzinnig, die jarenlang streed tegen de nevengeul, is dolgelukkig. 

Het plan voor een geul achter de dorpen Varik en Heesselt langs zorgde voor veel beroering in het gebied. 

Het idee was om bij hoogwater water uit de Waal via een zijrivier achter de dorpen langs te leiden. De bewoners waren bang dat zij in een badkuip met rondom hoge dijken zouden komen wonen en protesteerden daar  fel tegen.

Dat protest heeft succes gehad. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten om af te zien van de nevengeul. Het versterken van de dijken in combinatie met afgravingen in de uiterwaarden moet voldoende ruimte voor het water geven. De Tweede Kamer zal dit besluit niet terugdraaien, zo werd afgelopen week duidelijk tijdens een commissievergadering. 

Spandoeken

Quote

In vergelij­king met de hoogwater­geul zelf is dit peanuts

Ernst Cartigny , voorzitter Waalzinnig

Voorzitter Ernst Cartigny van actiegroep Waalzinnig is enorm verheugd dat het plan van de baan is. De spandoeken tegen de geul kunnen opgerold worden. ,,Er  staat er nog een in het gebied. Maar de strijd is nu inderdaad gestreden.’’

Discussie is er alleen nog over de lange toekomst. De minister wil dat er een ruimtelijke claim op het gebied blijft liggen, zodat als dat op lange termijn nodig is er alsnog een nevengeul zou kunnen komen. Dat betekent dat er in de route van de nevengeul geen woonwijken gebouwd mogen worden.  

Losse eindjes

Andere ontwikkelingen, zoals uitbreiding van boerenbedrijven, worden daardoor niet belemmerd, stelt de minister. Een nieuw bestemmingsplan mag alleen geen grootschalige en/of kapitaalintensieve ontwikkelingen mogelijk maken die de beoogde maatregel belemmeren.

De actiegroep wil dat  dit ook op papier duidelijk geregeld wordt. ,,Dat zijn de laatste losse eindjes’’, zegt Cartigny. ,,Maar in vergelijking met de hoogwatergeul zelf is dit peanuts.’’

 Onenigheid

De kwestie rond de hoogwatergeul zorgde ook bestuurlijk voor onenigheid in de regio. De gemeente Neerijnen en het waterschap Rivierenland keerden zich tegen het plan, toen duidelijk werd dat er geen draagvlak voor was. De provincie Gelderland bleef er echter aan vasthouden. 

Een belangrijke  rol in de discussie speelde Frank Spaargaren, oud-topambtenaar van Rijkswaterstaat. Hij toonde eerder  aan dat plannen voor onderhoud aan de Oosterscheldekering niet deugden. Hij betoogde in een studie dat de geul een slechte maatregel zou zijn. Die studie maakte ook bij ambtenaren op het ministerie indruk.