In Oirschot is er behoefte aan meer betaalbare koopwoningen en woningen voor jongeren tot 23 jaar, blijkt uit onderzoek.
Volledig scherm
In Oirschot is er behoefte aan meer betaalbare koopwoningen en woningen voor jongeren tot 23 jaar, blijkt uit onderzoek. © Creative Commons

Tekort aan betaalbare koophuizen in Oirschot

OIRSCHOT - In Oirschot is er een tekort aan betaalbare koopwoningen. Ook jeugd onder 23 jaar kan maar moeilijk een eigen woning vinden. Dat blijkt uit een onderzoek naar de lokale woningmarkt door het bureau Atrivé.

Gelet op de zoek- en wachttijd is in Oirschot sprake van een relatief ontspannen woningmarkt , waarbij woningzoekenden vrij gemakkelijk iets vinden, ook in vergelijking met andere gemeenten in de regio.

De grootste problemen doen zich voor bij het aanbod aan betaalbare koopwoningen. Het aantal huizen tot 200.000 euro sluit niet aan bij de grootte van de doelgroep: huishoudens met een inkomen tot 40.000 euro. Huishoudens met een laag middeninkomen vallen volgens de Atrivé-onderzoekers 'tussen wal en schip'. Zij komen niet in aanmerking voor een corporatiewoning in het sociale segment en hebben te weinig middelen om een woning te kopen, zo staat in het rapport. ,,De regels rond toewijzing van sociale huurwoningen zijn aangescherpt. Starters hebben regelmatig een te hoog inkomen om in aanmerking te komen voor sociale huurwoning, maar een te laag inkomen voor een koopwoning."

Jongeren

Ook jongeren onder 23 jaar hebben veel moeite om een geschikte woning te vinden. Het aanbod in de gemeente Oirschot is slechts enkele tientallen woningen groot en dus veel te gering. In Oirschot wonen circa 1100 jongeren in de leeftijd tussen 18 en 23 jaar. De weinige woningen die een passende huur hebben worden bestemd voor senioren.

Oirschot heeft in het stedelijk gebied rond Eindhoven het hoogste aandeel (duurdere) koopwoningen en het laagste aandeel sociale huurwoningen. Opvallend is dat bij de 'sociale huur' desondanks geen schaarste heerst. De wachttijd is beperkt: 4,6 maanden voor mensen uit Oirschot en gemiddeld 7,2 maanden voor mensen van buiten die in Oirschot willen komen wonen. Volgens Atrivé heeft ook dat wellicht te maken met de al genoemde aangescherpte toewijzingsgrens, waardoor huishoudens met een middeninkomen niet meer voor sociale huur in aanmerking komen. ,,Wellicht ook zoeken veel woningzoekenden uit Oirschot al bij voorbaat elders in de regio naar een sociale huurwoning."

Wooninc

Oirschot heeft al een beleid om tot voldoende betaalbare huur- en koopwoningen in het aanbod te komen. In de komende gesprekken met woningcorporatie Wooninc komen de bevindingen van het onderzoek terug, zo kondigt de gemeente aan. Sturen op aanbod kan bijvoorbeeld door het bevorderen van de doorstroming bij senioren of het transformeren van leegstaande gebouwen tot woonruimte/studio's voor jongeren.

Tilburg e.o.