Volledig scherm
De kerstgroep van de Joanneskerk, veilig opgeborgen achter plastic, zal dit jaar niet meer uitgestald worden. © Tom Tacken/BD

Bisschop antwoordt op woedende brief uit Oisterwijk: 'Sluiting Joanneskerk na zorgvuldige afweging'

OPEN BRIEFDEN BOSCH - Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch, laat een open brief van een woedende parochiaan van de Joanneskerk in Oisterwijk niet onbesproken. 

Het Brabants Dagblad publiceerde vrijdag de brief waarin Hannelore de Bresser de Bossche bisschop harde verwijten maakte. Volgens haar heeft De Korte niet naar de parochianen geluisterd. Dat weerspreekt De Korte. In een verzoenende stijl schrijft hij na een 'zorgvuldige afweging van alle argumenten' tot sluiting van de Joanneskerk per 1 juli te hebben besloten. De parochianen zouden wel degelijk geïnformeerd zijn.

Antwoordbrief bisschop De Korte

Beste mevrouw de Bresser,

Het sluiten van een kerkgebouw is voor betrokken parochianen altijd een ramp. Dat geldt zeker ook voor de aanstaande sluiting van de Joanneskerk in Oisterwijk. In dat prachtige kerkgebouw hebben parochianen al vele jaren lief en leed gedeeld. In dit Godshuis wordt God aanbeden en vragen mensen Hem om kracht. Deze parochiekerk is ook de plaats waar u de verbondenheid en warmte ervaart van een lokale gemeenschap die na sluiting van de kerk opgaat in een groter verband.

Het is dan ook meer dan begrijpelijk dat de aankomende sluiting van uw kerk bij u en andere parochianen veel emoties losmaakt. Dat wordt nog versterkt omdat u met een groep andere parochianen van mening bent dat de redenen om de kerk aan de eredienst te onttrekken ongegrond zijn.

U en ik zijn het niet eens over mijn besluit tot sluiting van de Joanneskerk en u heeft met andere parochianen tegen mijn decreet een procedure in Rome aangespannen. Dat is uw goed recht. Anders dan u lijkt te veronderstellen heeft het instellen van beroep geen schorsende werking. Hangende het beroep wil ik niet nogmaals stilstaan bij alle argumenten voor het besluit. Wel wil ik reageren op enkele feiten zoals u die in uw open brief aan mij presenteert en waarin ik mij niet herken.

In mijn beleidsplan heb ik gekozen voor een decentraal gebouwenbeleid op grond van het katholieke beginsel van subsidiariteit. Dat betekent dat het parochiebestuur primair verantwoordelijk is voor het gebouwenbeleid, uiteraard in nauwe afstemming met het bisdom. Vanuit die verantwoordelijkheid heeft het bestuur van de parochie Sint Jozef voorgesteld de Joanneskerk te sluiten. Die wens was ingegeven door de visie om het katholieke leven van Oisterwijk te concentreren in de anderhalve kilometer verderop gelegen Petruskerk. Uit gegevens van het kerkbestuur blijkt dat in beide kerken – anders dan u schrijft – op zondag ongeveer evenveel gelovigen de Eucharistie meevieren. Als het gaat om de andere vieringen (zoals doopvieringen en uitvaarten) liggen de cijfers van de Petruskerk hoger.

Volledig scherm
Mgr. Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch © ANP

Over het sluiten van een kerkgebouw oordeelt in laatste instantie de bisschop. Na een zorgvuldige afweging van alle argumenten heb ik besloten de keuze van het parochiebestuur over te nemen. De regels van het kerkrecht zijn daarbij door het bisdom vanzelfsprekend zorgvuldig toegepast. De sluiting van de Joanneskerk – zoals die van ieder kerkgebouw - gaat ook mij aan het hart, niet in de laatste plaats vanwege de pijn die dat bij u en andere parochianen teweegbrengt. Daarom neem ik een besluit tot kerksluiting alleen als ik de overtuiging heb dat daar heel goede redenen voor zijn.

Quote

Meerdere parochia­nen, waaronder leden van uw familie, hebben zich tot mij gericht en hebben van mij een antwoord ontvangen

Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch

Over het besluit zijn de betrokken parochianen, anders dan u schrijft, wel degelijk geïnformeerd. Pastoor De Meyer heeft meerdere voorlichtingsavonden gehouden omtrent het voornemen. Bovendien heeft hij, ook op mijn verzoek, meerdere verontruste parochianen thuis bezocht. Ik kan u ook niet volgen in uw stelling dat ik niet zou hebben geluisterd naar parochianen die het met het besluit oneens zijn. Meerdere parochianen, waaronder leden van uw familie, hebben zich tot mij gericht en hebben van mij een antwoord ontvangen waarin ik mijn standpunt toelicht. De informele woordvoerder van de verontruste parochianen, professor Frans Alting von Geusau, heb ik ontvangen in het bisschopshuis. We zijn het niet eens geworden, maar hebben wel respectvol naar elkaars argumenten geluisterd.

De sluiting van de Joanneskerk is voor u en de andere parochianen uitermate verdrietig. Het spijt mij dat u zich door mij niet gekend en gehoord weet in uw pijn. Ik hoop dat u met alle katholieken in Oisterwijk, na een begrijpelijke periode van rouw, gezamenlijk de schouders blijft zetten onder de opbouw van de katholieke gemeenschap in uw woonplaats.

Mgr. Dr. Gerard De Korte

Tilburg e.o.