Meer spanningen op azc in Oisterwijk: jeugdige asielzoekers zijn het probleem

OISTERWIJK - Het aantal incidenten op het azc in Oisterwijk zit in de lift, maar die stijging bestaat vooral uit het overtreden van de huisregels. Het gaat dan om bijvoorbeeld geluidsoverlast of vervuiling. 

,,In Oisterwijk wordt heel scherp geregistreerd om de kleine groep die overlast veroorzaakt scherp in beeld te hebben en die zo te kunnen aanpakken", verduidelijkt een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers de cijfers over 2018.

Het COA registreert jaarlijks per opvanglocatie de incidenten. Voor Oisterwijk is in 2018 voor het eerst een splitsing gemaakt tussen de alleenstaande minderjarige vreemdelingen, vanaf 13 jaar, en de andere asielzoekers. Daaruit komt duidelijk naar voren dat het de eerste groep is die voor problemen zorgt. 

Er was vorig jaar ook een stijging van het aantal inbraken door jeugdige asielzoekers in Oisterwijk zelf. Voor burgemeester Hans Janssen was dat toen aanleiding om bij het COA erop aan te dringen meer gezinnen en minder jeugdigen in Oisterwijk op te vangen.

Volledig scherm
Alleenstaande minderjarige vreemdelingen zorgen voor de meeste problemen op het azc in Oisterwijk. © Marie-Thérèse Kierkels/BeeldWerkt

De laatste cijfers van het COA verraden toenemende spanningen op het azc in Oisterwijk. Meer bewoners dreigen zichzelf of anderen iets aan te doen. Twee keer zo vaak ook ging een asielzoeker, ook hier voornamelijk jeugdigen, tot een ‘zelfdestructieve actie’ over. 

Daadwerkelijke agressie in de richting van anderen, personeel of medebewoners, laat een gemengd beeld zien. Ten opzichte van 2017 is er wel een duidelijke toename van fysiek geweld, zoals schoppen en slaan. Het aantal steeg van 33 naar 42. Maar in 2016 lag dat getal nog hoger: 55. Van non-verbale agressie, een dreigende houding of gebaren, was vorig jaar beduidend minder vaak sprake dan het jaar ervoor.

Veilige landen

Het landelijk beeld is dat het aantal asielzoekers is afgenomen, maar dat het aantal incidenten op de azc's juist is gestegen. Dat lijkt te verklaren door de toename van vooral jongeren die uit veilige landen komen. Ze maken geen kans op een verblijfstatus, maar zorgen wel voor overlast.  

Tilburg e.o.