Volledig scherm
De jarige Vincent van den Dungen, die met voorkeurtemmen een raadszetel haalde maar bij nader inzien bedankte voor de eer, trakteerde de gemeenteraad van Oisterwijk op een gebakje. © Vincent van den Dungen

Oisterwijk wil, vooral in Moergestel, weer gaan bouwen buiten de kom

MOTIES EN AMENDEMENTENOISTERWIJK - 'Bouwen binnen strakke contouren’ was lang het parool in Oisterwijk. De gemeente sprak al in 2003 met de provincie af om woningbouw binnen de komgrenzen te plannen. Maar na die jaren van inbreiden is Oisterwijk weer toe aan uitbreiden.

De gemeenteraad nam donderdagavond unaniem een motie van Algemeen Belang aan ter 'versnelling en verduurzaming van de woningbouw'. Vooral in Moergestel, waar veel winkels leeg staan, zou de bevolking moeten gaan groeien. 

Het wemelt van plannen voor appartementen in de kom van Moergestel, maar uitbreidingslocaties moeten van de raad nu ook snel op tafel komen. Als deadline kreeg het college 1 september 2019 mee. Voor die tijd moet het met de provincie zaken hebben gedaan over groei van de kernen, waaronder ook Haaren komt te vallen.

Het CDA kwam donderdag met een motie om in te zetten op woonruimte voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Toen bleek dat daar geen meerderheid voor te krijgen was, trok fractievoorzitter Guus Mulders zijn motie in.

Moties en amendementen die het wel haalden

- Vóór 1 januari plan van aanpak komen voor woonagenda, duurzaamheidsagenda, veehouderijbeleid, integraal plan voor de cultuurcentra, actieplan voor bestuurlijke vernieuwing, grip op verbonden partijen en de privacyverordening (door PGB ingediend, alleen VVD tegen)

- Investeringen PI-school De Hondsberg moet in 2019 op de agenda van de gemeenteraad komen staan (door PGB ingediend, unaniem aangenomen)

- Vóór 1 januari duidelijkheid over aanpak van wijkbezoeken (door PGB ingediend, unaniem aangenomen)

- Nagaan of alle leges wel kostendekkend moeten zijn (door PGB ingediend, unaniem aangenomen)

- Vóór 1 april plan van aanpak voor verkeersveiliger kruising van Heusdensebaan en Sprendlingenstraat (door Algemeen Belang ingediend, unaniem aangenomen)

- Vóór 1 september uitbreidingslocaties aanwijzen met erbij de soorten woningbouw (door Algemeen Belang ingediend, unaniem aangenomen)

- Meer ruimte in het wegennet voor het langzaam verkeer (door PrO ingediend, alleen VVD tegen) 

- Inzetten op bestrijden van kinderarmoede (door PrO ingediend, unaniem aangenomen)

- Begroting van 2020 moet ‘smarter’: duidelijke, meetbare doelstellingen (door PGB en Algemeen Belang ingediend, alleen VVD tegen)

Tilburg e.o.