Volledig scherm
Aan de kant van de Nijverheidsweg wil Oisterwijk extra woningbouw op het KVL-terrein mogelijk maken. © Google Maps

Provincie zet rem op woningbouw bij KVL in Oisterwijk

UPDATEOISTERWIJK - Het voornemen van de gemeente Oisterwijk om in plaats van bedrijven meer woningen te bouwen op het KVL-terrein stuit op verzet van de provincie.

Volgens Gedeputeerde Staten dreigt voor Oisterwijk een 'overprogrammering voor woningbouw’, terwijl de gemeente ‘geen of nauwelijks plancapaciteit’ heeft voor de lokale vraag naar bedrijfslocaties. De provincie dringt in haar zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan ‘KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg (west)’ dan ook op een nadere afweging aan. 

Oisterwijk ziet in het ontwerp-plan kans om direct 27 wooneenheden positief te bestemmen en door wijzigingsbevoegdheden nog eens 50 wooneenheden toe te staan. 

Het college maakte begin oktober bekend met ontwikkelaar BPD in gesprek te zijn over de bouw van 24 grondgebonden koopwoningen. De bestemming ‘bedrijven’ wilde het daarvoor opofferen.

Klik voor het KVL-dossier van het Brabants Dagblad

De VVD is blij met de rem die de provincie op de ‘eenzijdige’ bouwplannen van Oisterwijk zet. ‘De behoefte aan bedrijfslocaties komt anders de komende jaren in het gedrang, wat een negatief effect heeft op economische groei en werkgelegenheid in Oisterwijk. De VVD wil ook zeker meer woningen bouwen, maar wel gebalanceerd en doordacht.’ 

Tilburg e.o.