Waar wordt gebouwd in Oisterwijk en Moergestel? Klik op de kaart

KAARTOISTERWIJK - ,,Stevig volume.” Zo vat wethouder Peter Smit het woningbouwprogramma samen dat hij de gemeenteraad van Oisterwijk voorlegt. In Oisterwijk zelf zitten 470 nieuwe woningen in de pijplijn, in Moergestel 150. Weten waar? Klik hierboven op de kaart. De omschrijvingen van de bouwlocaties door de gemeente zijn aangevuld met archiefartikelen uit het Brabants Dagblad.

Is de bouwdrift in Oisterwijk zijn verdienste? ,,Die eer wil ik niet naar mij toetrekken”, reageert Smit, wethouder ruimte namens Algemeen Belang. ,,Onder het vorige college is al veel uitgezet. Maar we hebben ook het geluk dat er veel particuliere initiatieven in de markt zijn. Het gevolg is dat vraag en aanbod perfect matchen.”

‘Met een gemiddelde van 150 woningen per jaar, zitten we boven de ambitie van 100 woningen en bouwen we ruimschoots het dubbele van wat op grond van de prognose benodigd is’, staat te lezen in het woningbouwprogramma van Oisterwijk.

Quote

We hebben het geluk dat er veel particulie­re initiatie­ven in de markt zijn

Peter Smit, wethouder Algemeen Belang

De verdeling van woningtypen is wat Smit betreft ook in orde. De raad bepaalde vorige week donderdag nog dat 35 procent van nieuwbouw sociale huur of goedkope koop moet zijn. Een motie met die strekking werd ingediend door PrO, die daarmee een lang gekoesterde wens in vervulling zag gaan. ,,Ze worden op hun wenken bediend”, beweert Smit, die onder andere verwijst naar de sociale woningbouw die er op het KVL-terrein aan zit te komen.

Volledig scherm
Reactie © Facebook

‘Goedkope koop’, waarvoor de grens doorgaans bij 185.000 euro wordt gelegd, is wel problematischer dan ‘sociale huur’. De kostprijs van een nieuwe woning ligt te hoog om aan de vraag te kunnen voldoen. Premiewoningen, gesubsidieerd door de rijksoverheid, behoren tot het verleden. Smit zet zijn kaarten in Oisterwijk daarom op doorstroming.

Lees onder de foto verder

Volledig scherm
Peter Smit, wethouder gemeente Oisterwijk (Algemeen Belang) © Masja Vlaminckx

Hij pareert daarmee ook de kritiek, met name in Moergestel te beluisteren, dat er wél voor senioren maar amper voor starters wordt gebouwd. ,,Wie op oudere leeftijd naar een appartement verhuist, laat een woning achter. Zo creëren we ook ruimte voor starters op de woningmarkt.”

Toch verwijt oppositiepartij VVD het college dat het kiest voor ‘zoveel mogelijk goedkope woningen’. De liberalen pleiten voor een accent op middensegment-, doorstroom- en seniorenwoningen

Kartonnagefabriek

Uit een woningmarktonderzoek in heel Midden-Brabant bleek dat de inwoners van Oisterwijkers vooral behoefte hebben aan (gestapelde) appartementen en aan vrijstaande woningen. ,,Als we vraaggericht willen bouwen, moeten we daar dan ook op inzetten”, zegt Smit. Daarom verdienen wat hem betreft de plannen op de locatie van de voormalige kartonnagefabriek ook een kans.

Omwonenden ageren echter fel tegen een appartementenblok aan de Baerdijk en willen de politiek houden aan een uitspraak van de raad dat ter plekke alleen grondgebonden woningen kunnen komen. ,,Het college wil het gesprek met zowel de initiatiefnemer als de buurt aangaan. Tegen de politiek zeg ik ook: je kunt altijd op een standpunt terugkomen als nieuwe gegevens daar aanleiding toe geven.”

In 2003 was Oisterwijk een van de zeven Brabantse gemeenten die meededen aan de pilot ‘Bouwen binnen strakke contouren’: niet uitbreiden buiten de komgrenzen maar inbreiden. Oisterwijk is de enige gemeente die de pilot tot 2020 volhoudt. Terugblikkend meent Smit dat destijds de juiste keus is gemaakt om ‘rotte kiezen’ in de dorpskern met woningbouw op te vullen in plaats van te bouwen ‘in de wei’.

Nieuwbouwwijken liggen in Oisterwijk niet in het verschiet. Volgens Smit is het huidige aanbod op inbreidingslocaties voldoende om de vraag voorlopig op te vangen.

Volledig scherm
BD-kaart Woningbouw in Oisterwijk © BD

Tilburg e.o.