Zusters van Liefde zijn voorlopig nog niet weg uit Moergestel

MOERGESTEL - Niet de dagen, ook niet de maanden, maar de jaren zijn wel geteld voor de Zusters van Liefde in Moergestel. ,,Tot eind volgend jaar wonen wij hier nog", ontkracht zuster Delian de Brouwer het gerucht dat de verhuiskoffers in Klooster Nieuwenhof al klaar staan. 

Het bestuur van de congregatie, met het moederhuis aan de Oude Dijk in Tilburg, voert wel gesprekken over eigendomsoverdracht. Naar verluidt is het Tilburgse bouwbedrijf Van der Weegen daarvoor in beeld. Over de toekomstige bestemming is nog niets te zeggen.

Iconenatelier

Er wonen nog vijf zusters in het klooster tegenover zorgcentrum Park Stanislaus: Delian, Veerle, Dorothé, Lidwine en Laura. Delian heeft in het voormalige kasteel van de Graaf van Ursel ook haar iconenatelier ondergebracht. Van sluiting daarvan is geen sprake, laat zij weten. 

In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd het klooster bevolkt door honderd zusters. Hélène en José waren in het dorp het bekendst: zij bestierden samen lange tijd de kleuterschool. Zuster Pia leerde de Moergestelse jeugd typen. De zusters van Liefde, vooral actief in de zorg, vormden verreweg de grootste congregatie in katholiek Nederland. 

In 1840 streken zij in Moergestel naar. Johannes Zwijsen, stichter van de congregatie, bracht in het voormalige kasteel van de graaf van Ursel het noviciaat voor zijn zusters onder.

Volledig scherm
Tot voor enkele jaren woonden er nog twaalf zusters in Klooster Nieuwenhof. © Informatieblad 'Zusters'

Tilburg e.o.