Volledig scherm
© Rob Voss

Ingezonden lezersbrieven zaterdag 5 augustus

LEZERSBRIEVEN - De ingezonden lezersbrieven in het Brabants Dagblad van zaterdag 5 augustus.

Treitergedrag

Bij het lezen van het artikel over het treitergedrag bij ouderen (Tachtigplussertje pesten in het verzorgingshuis, BD 29 juli) kwamen er herinneringen naar boven. Ik groeide op in de tijd dat de emancipatie begon. Ging je als vrouw niet werken in een verzorgend beroep maar in een vak dat alleen door mannen werd uitgeoefend, hoorde je nergens bij, niet bij de vrouwen en niet bij de mannen. In mijn jonge jaren met idealen dacht ik de maatschappij te kunnen veranderen. Dat is ook gebeurd, maar nu zijn we 50 jaar verder.

Nu ben ik oud, heb nog steeds idealen, maar steeds minder energie om ervoor te vechten. Daarbij raak ik ook afhankelijk van de thuiszorg, vrijwilligers en de vele activiteiten, die voor de ouderen worden opgezet. Bejaarden, die aan het dementeren zijn, kunnen steeds minder voor zichzelf opkomen. Heb daar begrip voor, laat ze niet links liggen en verdiep je er een beetje in hoe je ermee om moet gaan.

Wij ouderen beginnen ook te veranderen. Mijn zwemvriend werd 85 jaar en nodigde mij uit voor zijn feestje. Ik mocht mijn man ook meebrengen. De andere zwemvrienden werd de wacht aangezegd dat ze zich netjes moesten gedragen. Bij het 'samen eten' voor de ouderen zoeken mijn man en ik iedere keer een andere plaats, niet bij elkaar aan tafel. Het eten smaakt er niet minder om en wij hebben elkaar 's avonds iets te vertellen.

Trees de Voigt-Manie, Vught

Koning en formatie

Op de website van de NOS schrijft Piet van Asseldonk het navolgende: Koning Willem-Alexander is niet demissionair. Nu de formatie al heel lang aan de gang is zou hij misschien de Tweede en de Eerste Kamer kunnen oproepen zaken die van belang zijn voor Nederland toch te gaan behandelen waardoor we in Nederland niet gaan vastlopen. Hier telt het landsbelang voor het politieke belang van verschillende partijen die nu de zaak lam leggen of traineren voor hun eigen belang.

We leven in 2017, niet in de middeleeuwen. Nederland moet vooruit en kan niet wachten tot de dames en heren de formatie rond krijgen voor een nieuwe regering. Mocht de formatie niet rond komen, dan lijkt het mij zinvol dat koning Willem-Alexander met zijn adviseurs de formatie gaat overnemen. Dit kan een positieve bijdrage van de koning zijn om ons land verder te helpen.

Wim Melkert, Den Bosch

Jetta Klijnsma

Boven het interview met Jetta Klijnsma in het BD (14 juli) zou ik het woord solidariteit willen zetten. Waarom? Omdat solidariteit het cement is van de samenleving. Als het cement wegvalt, stort de samenleving als een kaartenhuis in elkaar. Zij was en is nog steeds het sociale geweten. Chapeau.

Jan van Drie, Oss

(On)afhankelijk

Waarom zou ik spellings- en grammaticaregels moeten leren als ik weet hoe ik de spellingscontrole kan instellen en gebruiken? Waarom zou ik tafels moeten leren als ik een rekenmachine heb? Waarom zou ik feitjes moeten onthouden als ik Google en Wikipedia heb? Waarom zou ik moeten leren schrijven als ik mezelf in sms-taal en met emoticons kan uitdrukken? Waarom zou ik boeken lezen als er digitale voorleesboeken zijn? Waarom zou ik mezelf lichamelijk moeten inspannen als ik een elektrische fiets of een hoverboard heb? Waarom zou ik mezelf tijdens de vakantie willen afsluiten van internet als ik honderden vrienden op Facebook heb die moeten weten waar ik ben en wat ik doe?

Moest er eerst extra taalles op het voortgezet onderwijs worden gegeven, kwam daarna de rekentoets en binnenkort zal 'schoonschrijven' verplicht worden gesteld. U raadt het goed, ik ben een oude zeurpiet en loop tegen de generatiekloof aan. Ik ga niet zeggen dat we terug moeten naar vroeger, het was toen niet beter, het was anders. En anders in de zin dat die oude methodes die generatie meer onafhankelijk hebben gemaakt. Helaas moet ik concluderen dat veel van het bovenstaande gevolgen zijn van bezuinigingen in het onderwijs en niet omdat het 'anders moest'. We moeten maar weer afwachten wat het nieuwe kabinet uit de hoge hoed tovert.

Ik heb het als een grap aangehoord dat er een nieuw eerste niveau aan de piramide van Maslow is toegevoegd: wifi. Ik neig de grap echt te geloven.

N. Wijnstok, Tilburg

Pensioen

Het bevreemdt mij dat ik regelmatig lees dat onderwijzend personeel met 62 - 63 of 65 jaar met pensioen gaat en vermoedelijk AOW krijgt of een aanvulling tot de AOW-leeftijd. Is er een 'speciale' regeling voor onderwijzend personeel of ambtenaren? Naar mijn mening zullen ook zij zich moeten houden aan de AOW/pensioenerings- regeling van 67 jaar, zoals de overheid voorschrijft. Ook vreemd dat er een (groot) tekort is aan onderwijzers en dat er mijns inziens geen sprake kan zijn van een fysiek zwaar beroep! Als er voor het onderwijzend personeel een regeling is, wellicht dat het geestelijk een zwaar beroep is, dan moet deze regeling ook gaan gelden voor personen die een fysiek zwaar beroep hebben. Ik kan mij overigens niet voorstellen dat ambtenaren een zwaar beroep hebben, geestelijk noch fysiek en ik vermoed dat ook voor deze groep een regeling in het leven is geroepen!

Hans Willemse, Loon op Zand