Volledig scherm
PREMIUM
‘Het onderwijs werd een profitorganisatie met de leerling als product en de leraar als boekhouder.’ © Shutterstock

Leraren: ga niet staken maar verenigt u!

opinieHet is opvallend dat het lerarentekort parallel loopt aan de invoering van het nieuwe leren. De overheid voorzag dat tekort al aan het eind van de vorige eeuw en liet onderzoek doen naar het imago van de leraar. 

Verbetering van dat imago werd een van de speerpunten van haar beleid. Wervingscampagnes, de Dag van de leraar, de OC, het Lerarenregister en de Lerarenagenda zijn daar voorbeelden van. In 2006 publiceerde het ministerie van OCW een prognose over het lerarentekort (vo). Het ging om een stijging van 2000 fte’s naar 6000 fte’s in 10 jaar. En nu in 2019 is dat nijpend tekort zowel in het primair - als in het voortgezet onderwijs actueel.