Volledig scherm
© Robin Hilberink

'Moeten ouders investeren in het onderwijs als de overheid er niet genoeg geld in steekt?'

OPINIESteekt de overheid genoeg geld in het onderwijs? Dat wordt ernstig betwijfeld, gezien de alarmbellen die maar blijven rinkelen. Moet het geld dan van de ouders komen? Dat vraagt Laurens Peeters van basisschool Misha de Vries in Rosmalen zich af.

Minister Slob wil dat kinderen niet meer worden uitgesloten van (delen van) onderwijs als hun ouders geen vrijwillige bijdrage betalen. De bedoeling van de minister daarbij is te zorgen dat kinderen het goede onderwijs krijgen waar zij recht op hebben. Dat is een heel goed uitgangspunt.

Quote

De minister kan moeilijk volhouden dat het geld dat een school van de overheid ontvangt, voldoende is om goed onderwijs te bieden.

Tegelijkertijd kan de minister moeilijk volhouden dat het geld dat een reguliere school van de overheid ontvangt, voldoende is om goed onderwijs te bieden. Al jarenlang, en steeds luider, slaan bonden en besturen richting het ministerie alarm over het almaar groter wordende gat tussen inkomsten en benodigde uitgaven. De huidige stakingen van docenten zijn wat dat betreft een teken aan de wand naar buiten toe. De door Slob voorgestelde investeringen zijn, onder aftrek van een al ingeplande bezuiniging, volgens menigeen volstrekt te weinig om dat gat te dichten.
Moet de overheid dus de portemonnee trekken, zoals bestuurders, bonden en sommige politieke partijen willen? Wie dat wil, stuit op de politieke werkelijkheid dat kabinet na kabinet het onderwijs als prioriteit heeft aangemerkt, maar in de praktijk er meestal (vaak noodgedwongen) op heeft bezuinigd. Je mag dus twijfelen of dat in afzienbare tijd anders gaat kunnen zijn.

Moet het geld dan van ouders komen? In verreweg de meeste westerse landen garandeert de overheid een bepaald basisniveau van onderwijs. Wie meer wil, betaalt dat zelf, of laat zich helpen door particuliere fondsen, vaak meer of minder hecht aan een onderwijsinstelling verbonden.

Hoe je ook in deze discussie staat, het is mijns inziens een goede ontwikkeling dat schoolbesturen, daartoe uitgenodigd door hun leraren, ook richting ouders steeds vaker het transparante verhaal vertellen over de gevolgen van de financiële problemen voor de onderwijskwaliteit. Het zijn immers uiteindelijk de ouders die de ultieme verantwoordelijkheid hebben voor hun kinderen.

Kleinschalig

Basisschool Misha de Vries vraagt ouders een substantiële, vrijwillige bijdrage van 250 euro per maand. Dat bedrag besteden wij aan kleine klassen, administratieve ontlasting van docenten, extra aanbod zoals muziek, toneel en Engels door gespecialiseerde leerkrachten en aan een prachtige omgeving. Zo maken wij kleinschalig, hoogkwalitatief en internationaal georiënteerd onderwijs voor kinderen uit de wijde regio van 's-Hertogenbosch mogelijk. Onderwijs van dit niveau wens ik alle kinderen toe. 

Quote

Ouders zijn bereid bij te dragen wat ze redelijker­wijs kunnen dragen.

Onze ervaring daarbij is dat het gevraagde bedrag geen belemmering vormt voor ouders, terwijl wie niet kan betalen zich niet laat weerhouden. Wie waarschuwt voor 'free riders' onderschat het belang dat ouders hechten aan een school: ouders zijn bereid bij te dragen wat ze redelijkerwijs kunnen dragen. De bijdrage vergroot tevens de verwachtingen en daarmee vaak ook de betrokkenheid van ouders.
Het zou - ook voor ons - fijner zijn als er meer middelen van overheidswege voor onderwijs beschikbaar komen. We hebben alleen niet de luxe om dat een paar jaar af te wachten: elk leerjaar telt in het onderwijs. Ik zou mijn collega's dan ook willen uitnodigen ons voorbeeld te overwegen.

Daarnaast is het goed als overheden particulier initiatief om tot hogere standaarden te komen, bevorderen. De weigering van de minister om een maximum aan de vrijwillige bijdrage te stellen - zoals enkele partijen in de Kamer hadden gevraagd -, is in dat verband een verheugend teken.

Laurens Peeters is directeur van Stichting Magnolia / Basisschool Misha de Vries in Rosmalen.

BD gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement