Volledig scherm
President Trump in de tuin van het Witte Huis tijdens zijn aankondiging uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen. © AP

Parijs na Trump

GASTOPINIEDe landen in Europa mogen zich niet laten afremmen in het uitvoeren van het klimaatakkoord van Parijs. Dan kunnen we over enkele jaren Donald Trump laten zien hoe idealen en zaken kunnen samengaan.

De Amerikaanse president Trump heeft zich teruggetrokken uit het klimaatakkoord van Parijs. Hij gelooft niet in het effect van het menselijk handelen op de klimaatverandering.

Als Europarlementariër pleit ik er echter voor het akkoord van Parijs onverkort uit te voeren. Het akkoord betekent een forse push voor innovaties op veel terreinen. In Europa mogen wij ons in het ontwikkelen van oplossingen niet laten afremmen. We moeten juist nieuwe kansen grijpen, zoals meer gebruik van plantaardige grondstoffen en het beter benutten van CO2.

Het klimaatakkoord van Parijs is het meest omvattende akkoord in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Het akkoord legt vast dat de temperatuur van de aarde niet meer dan twee graden Celsius mag stijgen. Maar belangrijker zijn de handtekeningen van meer dan 170 landen, waaronder Nederland, waarmee ze aangeven bereid te zijn om hiervoor extra geld vrij te maken.

Ook het Europees Parlement staat achter het akkoord. Op advies van een bijzondere commissie, waarin ik zitting had, heeft het Parlement bovendien erkend dat het handelen van de mens wel degelijk één van de hoofdoorzaken van de opwarming van de aarde is. Op alle fronten moeten we aan de bak, van energiezuinige huizen en kantoren tot zuinige en schonere auto's en ook het benutten van vrijkomende CO2. Investeringen die zich op termijn terugverdienen.

De grote industrieën steunen de overgang naar duurzame productie, waarbij ze de overheden vragen de komende jaren een helder beleid te voeren. Deskundigen verwachten immers dat er een overgangsperiode van zeker 40 tot 50 jaar nodig is, voordat we de fossiele bandstoffen niet meer nodig hebben. Vanuit die achtergrond ben ik al enige jaren een pleitbezorger voor de bio-gebaseerde economie: plantaardige grondstoffen vervangen geleidelijk grondstoffen uit fossiele bronnen, bijvoorbeeld bij het maken van plastics. Europa steunt deze overgang.

Moerdijk

Andere kansen voor Europa ziet hij in het beter benutten van CO2. Zo werken Noord-Brabant en netwerkbedrijf Enexis samen aan het project EnergywebXL. Ze ontwikkelen infrastructuur voor het transport van warmte en CO2 van het haven- en industriegebied Moerdijk naar een nabijgelegen glastuinbouwcomplex om zo het energieverbruik in Noord-Brabant terug te dringen.

Ook opslag van CO2, bijvoorbeeld in lege gasvelden in de Noordzee, biedt mogelijkheden. Over enkele jaren kunnen we dan Trump opnieuw ontvangen en hem laten zien, hoe idealen en zaken kunnen samengaan.

Lambert van Nistelrooijis CDA-Europarlementariër en woont in Diessen.