'We hebben verder gekeken dan alleen de zorg om wisenten.'
Volledig scherm
'We hebben verder gekeken dan alleen de zorg om wisenten.' © GertJan de Groot

We hebben meer Maashorst en minder graashorst nodig

GASTOPINIE - In het Maashorst Manifest (2009) is de visie verwoord die de grondslag vormt voor de functie en de profilering van het gebied. Er wordt niet gemikt op een museum-functie, maar op een evolutie die de eigentijdse ontwikkeling van vraag en aanbod zal volgen. Het gebied krijgt een dubbel doel: volop ruimte voor zowel natuur als voor recreatie. Bij de ontwikkeling zal rekening gehouden worden met enerzijds de natuurlijke basis van het gebied en anderzijds de wijze waarop het gebied door onze voorouders ontwikkeld is. Streekeigen identiteit is daarbij een belangrijke waarde. Het landschap moet bewerkt, begraasd en benut worden om kwaliteit te houden en niet te verloederen.