Weg is Ruud, weer een drammer minder

columnHet was weer feest gisteren. ,,Goedemorgen mijnheer Scheepers. Met Ruud van Nederlands grootste overkoepelende onafhankelijke energie samenwerkingsverbond.” Of zoiets. 

 1. Mening | Er is duidelijke actie nodig bij veehouderij: 
mestbewerking
  Lezersbrieven

  Mening | Er is duidelijke actie nodig bij veehoude­rij: mestbe­wer­king

  Het was te verwachten en het is bijna zelfs grappig hoe in de krant de polarisering wordt verwoord in het landbouw-, mest- en stikstofdebat [BD 18 maart; Boeren zijn opgelucht, maar is dat terecht?]. Blijkbaar wordt door de BBB stikstof neergezet als een ‘juridisch probleem’, terwijl Valentijn Wösten als jurist dit neerzet als een ‘ecologisch probleem’. Ik zal proberen de nuance te geven, bijna als ‘oude schooljuffrouw die haar kinderen nog iets wil bijbrengen’. Stikstof is - in gereduceerde dan wel geoxideerde vorm - gewoon een meststof waarmee planten zich kunnen ontwikkelen. Het komt voor in veel stromen, zoals dierlijke mest, maar ook humane mest, kunstmest, GFT-compost et cetera. De truc is de kringloop van mineralen zo sluitend mogelijk te krijgen en zo weinig mogelijk te verliezen. Voor de duidelijkheid, vanuit humane mest wordt momenteel bijna alles verloren, er groeit echt geen planteiwit uit de stikstof van onze humane ontlasting. Er is dus een duidelijke actie nodig bij landbouw, meer specifiek veehouderij, om deze kringloopsluiting vanuit tenminste dierlijke mest effectief te maken. Dat vraagt om mestbewerking. Dat politici en juristen graag zwaaien met ‘ecologisch probleem’ is deels juist, ook juist gezien de verliezen, maar moet niet meteen tot drastische woorden leiden als uitkoopverplichting, intrekken van vergunningen en dergelijke. De oplossing is dus elkaar op te zoeken en te luisteren naar elkaar of en waar men elkaar kan vinden. Landbouw is gebaat bij zo weinig mogelijk verliezen, alle stikstof zou weer eiwit moeten worden, en politiek wil graag zo laag mogelijke emissies. Zover ik kan beoordelen zijn dat dezelfde denkrichtingen.
 2. Stelling | Wopke Hoekstra moet per direct opstappen als leider van het CDA
  Jouw mening

  Stelling | Wopke Hoekstra moet per direct opstappen als leider van het CDA

  Vrijdagavond hebben verschillende provinciale CDA-partijbonzen in verhulde termen hun twijfel uitgesproken over het leiderschap van Wopke Hoekstra. De christendemocraten kregen bij de verkiezingen vorige week opnieuw een enorme dreun te verwerken. Jongerentak CDJA twijfelt openlijk over de geschiktheid van Hoekstra, terwijl door CDA’ers in het kabinet en in de Tweede Kamerfractie juist benadrukken dat een leiderschapswissel niets oplost. Hoekstra zelf vindt zijn positie ‘houdbaar’.