Wetenschap, de betrouwbaarste kaart van de wereld

opinieEen wetenschapper heeft altijd een ‘open mind’, maar niet zó open dat zijn hersenen eruit vallen. Een beschouwing als slot van een levendig discours.

Volledig scherm
Copernicus’ boek De revolutionibus orbium coelestium (Over de omwentelingen van de hemellichamen) uit 1543 wordt beschouwd als een grote gebeurtenis in de wetenschapsgeschiedenis. © REUTERS
  1. Misschien heeft God de kathedraal wel gered, maar wat kan een journalist daar mee?
    PREMIUM

    Misschien heeft God de kathedraal wel gered, maar wat kan een journalist daar mee?

    Toen de laatste vlammen ­waren gedoofd en de dageraad een nieuw licht wierp op de stad, was de eerste vraag hoe de oude dame het had doorstaan. Op het netvlies stond nog de tornado van vlammen, de brandende toren die traag ineen zeeg. Maar toen de zon rees, bleek dat als door een wonder façade en muren nog overeind stonden. Binnen zagen we een berg geblakerd puin en resten bluswater. Maar het bord met ‘Silence’ stond nog gewoon op zijn plaats. Net als de kaarsen.