Volledig scherm
Het Meester Gielenplein in Berghem. © Google Maps

Aanpassen centrumplan Berghem kost tussen ton en miljoen euro

OSS/BERGHEM - De gemeente Oss loopt minimaal een ton aan inkomsten mis bij aanpassing van de woningbouwplannen achter de Berchplaets in Berghem. Het verlies aan inkomsten loopt op tot een miljoen euro als de bouwplannen helemaal geschrapt zouden worden. De politieke partijen mogen kiezen wat tegemoetkomen aan de bezwaren vanuit Berghem hen waard is. 

In Berghem stak dit voorjaar een storm van kritiek op tegen de plannen met het Berghs Veld, het open terrein achter de Berchplaets. Meer dan de helft van het terrein zou worden bebouwd met 22 grondgebonden woningen, zo was tien jaar geleden al in het bestemmingsplan voor het centrum vastgelegd. Anno 2019 zijn de inzichten in Berghem veranderd, stelde wethouder Joop van Orsouw in juni vast. Omwonenden vrezen parkeer- en verkeersoverlast, organisatoren van evenementen als de kermis voorzien een gebrek aan ruimte. 

Van Orsouw presenteerde deze week vijf varianten op het oorspronkelijke plan aan de Berghemse bevolking. In de meest extreme variant wordt er helemaal niet gebouwd op het Berghs Veld, in de vier andere wordt de ruimte voor woningbouw beperkt ten opzichte van het oorspronkelijke plan. ,,In alle gevallen neemt het aantal parkeerplaatsen toe. De keuze gaat vooral over de hoeveelheid ruimte die je vrijhoudt voor evenementen, het type woningen dat je kiest en hoeveel het allemaal mag kosten.” 

Behoefte 

De raadscommissie Ruimte buigt zich op 10 oktober over de verschillende opties. Tegen die tijd zal ook duidelijk zijn welke voorkeur de omwonenden, de organisatoren van evenementen en de dorpsraad van Berghem hebben. De wethouder spreekt zelf geen voorkeur uit, maar wijst er wel op dat de behoefte aan woningen nabij voorzieningen in Berghem groot is en dat er een afspraak ligt met Mooiland voor de realisatie van een aantal sociale huurhuizen op deze plek.