Volledig scherm
Een getekende impressie van het toekomstige bedrijventerrein Heesch West. © Heesch West

Buurt Heesch vraagt gemeenteraad om vetorecht tegen windmolens niet op te geven

HEESCH - Omwonenden van Heesch West roepen de gemeenteraad van Bernheze op om níet het vetorecht inzake windmolens op dit toekomstige bedrijventerrein in te leveren. In een brief wijzen ze op de grote weerstand die tegen de geplande hoge turbines bestaat.

De raad beslist donderdagavond over het opgeven van het vetorecht, dat Bernheze ooit bedongen heeft binnen de gemeenschappelijke regeling met Den Bosch en Oss. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu een voorstel gedaan. Het zou raar zijn, redeneert het college, om een vetorecht op zak te houden terwijl de gemeenten nu samen werken aan een plan voor een duurzaam bedrijventerrein mét windmolens. Begin juni steunden alle raadsfracties deze gedachtengang in een commissievergadering.

De buurtschappen Zoggel en Achterste Groes merken nu op dat ze zich overvallen voelen door de omvang van de plannen voor Heesch West. ‘Dat we het industriepark kregen was bekend, echter we krijgen nu wel veel meer in onze achtertuin: zonnepark, windmolens, hoge bebouwing en categorie 5 industrie. Dit tast de leefbaarheid in onze buurtschappen ernstig aan en geeft ons het gevoel dat we het afvoerputje van de regio zijn’, stelt woordvoerder Henk Verstegen in de brief.

Zware hindercategorie

Verstegen trekt ook een parallel tussen het vetorecht voor windmolens en de toelatingsprocedure voor bedrijven uit de zware hindercategorie 5. Op Heesch West zijn straks in beginsel alleen bedrijven tot in milieucategorie 4 welkom. Echter voor categorie 5 is een vrijstelling mogelijk als de drie betrokken gemeentebesturen daar los van elkaar mee instemmen. ‘Als de gemeente zo gemakkelijk haar veto-recht inlevert ten aanzien van de windmolens geeft dit weinig vertrouwen ten aanzien van het toestaan van categorie 5 industrie.’