Volledig scherm
© Thinkstock

College Oss zet streep door welstandstoets: ‘We vertrouwen onze inwoners en bedrijven’

OSS - Bouwprojecten in de gemeente Oss hoeven binnenkort niet meer voorgelegd te worden aan de welstandscommissie. Het college van B en W negeert een ambtelijk advies om de welstandstoets voor een belangrijk deel overeind te houden en vraagt de gemeenteraad nog voor de zomer in te stemmen met een bijna volledige afschaffing. 

Alleen voor monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten blijft de verplichte welstandstoets in Oss bestaan. Bij alle andere bouwprojecten kan de gemeente geen architectonische eisen meer stellen, anders dan die in het bestemmingsplan of een beeldkwaliteitsplan zijn vastgelegd. Initiatiefnemers kunnen zich nog wel vrijwillig onderwerpen aan de welstandstoets. 

Vertrouwen 

,,Met dit voorstel geven we invulling aan de afspraken die hierover zijn vastgelegd in het coalitieakkoord", verklaart wethouder Johan van der Schoot (CDA). ,,We willen minder regels en stellen vertrouwen in onze inwoners en bedrijven. Dat doen we ook omdat we zien dat het schrappen van welstand in andere gemeenten niet heeft geleid tot wanordelijkheden.” In de gemeente Boekel werd het welstandsbeleid al in 2003 afgeschaft. Toen bleek dat ‘Belgische toestanden’ uitbleven, volgden in de jaren daarna andere gemeenten, zoals Eindhoven, Sint Anthonis en Veghel.   

Met dit besluit negeert het college van B en W een advies van de eigen ambtelijke organisatie om de teugels qua welstand slechts beperkt te vieren.  De ambtenaren stellen voor om de welstandstoets te handhaven voor alle wijk- en dorpscentra, belangrijke toegangswegen, historische routes, bijzondere architectonische ensembles van gebouwen en nieuw te ontwikkelen locaties. De afdeling ruimtelijke ontwikkeling vindt dat meer regie moet worden houden op voornoemde gebieden, omdat ze min of meer het visitekaartje van de gemeente zijn. 

Wethouder Van der Schoot bevestigt dat er een verschil van inzicht bestaat met de ambtelijke organisatie. ,,Ook in de politiek wordt hier verschillend over gedacht, weten we uit eerdere discussies. Vandaar dat we het advies van de afdeling samen met ons besluit aan de gemeenteraad voorleggen. Ik verwacht dat ik hier samen met collega Joop van Orsouw de discussie over mag aangaan.”