stockadr corona coronavirus covid19 covid-19 economie geld euro
Volledig scherm
stockadr corona coronavirus covid19 covid-19 economie geld euro © Getty Images/iStockphoto

Corona treft Oss nu ook hard in de buidel

OSS - Geen parkeergelden: 175.000 euro per maand. Geen kermissen: twee ton. Extra afval door opruimdrift van inwoners: 80.000 euro. En zo zijn er nog heel veel kostenposten en verliezen aan inkomsten die nog niet berekend zijn. Oss maakt de tussenbalans op van twee maanden coronacrisis.

Er is nog geen slag naar te slaan hoe groot de schade op de Osse gemeentekas uiteindelijk zal zijn als het coronavirus eens is uitgewoed. Maar dat die groot is staat al wel vast. Financieel wethouder Frank den Brok (VDG) wil daarom nog voor de zomer met de gemeenteraad in debat over de zaken waar nu prioriteit aan gegeven moet worden en wat uitgesteld kan worden. ,,Er is in feite geen ruimte voor nieuwe structurele uitgaven.”

Ondanks deze penibele situatie wil de wethouder voorkomen dat corona onherstelbare schade aanricht onder Osse verenigingen en instellingen die in de kern gezond zijn. ,,Daarom hebben we besloten om instellingen die klem zitten en geld van ons geleend hebben dit jaar geen rente en aflossing hoeven te betalen. De looptijd van de lening wordt met een jaar verlengd. Dus aan het eind komt dat geld alsnog.” Deze coulance kost de gemeente in het slechtste scenario 478.000 euro.

Krap bij kas

Frank den Brok
Volledig scherm
Frank den Brok © Van Assendelft

Den Brok geeft aan dat het Kringloopbedrijf en theater De Lievekamp al hebben aangegeven erg krap bij kas te zitten door de coronasluiting. Beiden hebben ooit geld van de gemeente geleend voor uitbreiding of vernieuwing. ,,En zo zijn hebben we nog een kleine veertig leningen uitstaan. We vragen alle instellingen wel om alleen gebruik te maken van deze coulance als het echt noodzakelijk is.” Wat de exacte kosten zijn is daarom nu nog niet duidelijk.
Behalve organisaties die geld geleend hebben worden ook de debiteuren van de gemeente verder ontzien. Zij mogen de rekening die ze van de gemeente hebben ontvangen laten liggen tot 1 september. Eerder was de betalingstermijn al opgerekt tot 1 juni. Deze tegemoetkoming geldt vooralsnog niet voor de gemeentelijke belastingen en heffingen die door de BSOB worden geïnd. Daar kan wel afzonderlijk uitstel worden aangevraagd. Vooralsnog gebeurt dat weinig, ontdekte Den Brok. ,,Bij woningeigenaren lopen we op dit moment zelfs iets voor op inning ten opzichte van vorig jaar. Bij bedrijven ligt het nagenoeg gelijk. Alleen de reclamebelasting blijft iets achter.” Wetende dat die belasting wordt opgebracht door de centrumondernemers in Oss is dat niet erg verwonderlijk.

Steunpakket

Den Brok wil binnenkort verder met de gemeenteraad in debat over een steunpakket voor de cultuurinstellingen, sportverenigingen en ontmoetingsplekken (wijkcentra en dorpshuizen). Waar het geld voor dit pakket vandaan moet komen is dan tegelijkertijd onderwerp van gesprek. Vooralsnog werkt de gemeente Oss nu al met een begroting die op een negatief resultaat van 2,5 miljoen euro afstevent. Ook in de volgende jaren wordt gerekend op een min van enkele miljoenen. 

Het effect van de coronacrisis is in deze cijfers nog niet meegenomen. ,,We zien dat we nog steeds te weinig grip hebben op de oplopende kosten in het sociaal domein”, verklaart Den Brok. De jeugdzorg, het toenemende beroep op bijstand en de wmo (hulpmiddelen, huishoudelijke hulp) blijven zorgenkindjes. Den Brok telt erop dat het Rijk de gemeenten in dezen tegemoet zal komen. ,,De mei-circulaire moet ons lucht geven. Die verwachten we binnenkort.”