Volledig scherm
Het aangepaste ontwerp van het Walkwartier. De woontoren krijgt een compleet andere uitstraling. © ABSENT MATTER

De sobere flat in het Osse Walkwartier roept veel reacties op: ‘Meer fantasie en meer centen graag voor ontwikkeling stadshart’

WalkwartierOSS - De woontoren in het Osse centrum van de toekomst is zó sober geworden, dat iedereen er van gruwelt. Dat de politiek het college terugstuurt naar de tekentafel, kan op steun van menig Ossenaar rekenen.

Een ‘Oostblokflat’ die sinds de presentatie nog geen enkel positieve reactie heeft opgeleverd. Zo noemde de PvdA donderdagavond het meest recente ontwerp van het centrumproject op de plek van de voormalige V&D-winkel. 

Met een beeldbepalende woontoren die wel érg ver van de oorspronkelijke plannen staat. Dat levert inderdaad tal van kritische reacties op van Ossenaren. Een bloemlezing van ingezonden brieven, waarbij teleurstelling de boventoon voert.

Woontoren? Liever klassieke markthal

Als betrokken inwoner van de gemeente Oss heb ik met verbazing de Walkwartier-soap gevolgd. Het bedrag wat de gemeente ooit reserveerde voor een investeringsimpuls van het centrum (acht miljoen) is, voordat er één schop de grond is ingegaan, inmiddels voor alleen het Walkwartier al meer dan drie keer over de kop (25 miljoen euro). En het einde is nog niet in zicht.

In deze plannen verhuist de bibliotheek naar een minder gunstige locatie en krijg je een woontoren in het centrum die in beide varianten geen landmark genoemd kan worden. Daar gaan we Oss niet mee op de kaart zetten! Als je mensen spreekt en de media een beetje volgt, dan merk je ook dat de meeste mensen de verhuizing van de bibliotheek en een woontoren helemaal niet zien zitten.

Kritiek is makkelijk

Kritiek leveren is gemakkelijk. Er moet natuurlijk wel iets gebeuren in het centrum. Vandaar dat ik een alternatief voorstel doe wat miljoenen goedkoper kan, geen vertraging in de ontwikkeling zal opleveren en veel meer beleving zal brengen. Het plan komt neer op het ombouwen van het V&D-gebouw tot een klassieke markt- en evenementenhal. Strip de buitenkant en laat een bouwbedrijf in samenwerking met ROC De Leijgraaf er een nieuwe muur eromheen bouwen bijvoorbeeld in een weefverband, zoals ook bij Bergoss gebeurd is. In In de hoek van het gebouw maak je een UIThuis met leestafels, kunstgalerie, stadsarchiefcollecties, podium voor debatten en kleinkunstvoorstellingen. Bij een groter evenement open je de tussenwand en kan je de hele markt/evenementenhal erbij betrekken.

Met dit alternatief los je bovendien het probleem van de marktkramen in het centrum op. Op bepaalde dagen is het gebouw een markthal, dan een rommelmarkt, dan een versmarkt en soms is het een evenementenlocatie (carnaval, Winterland). Doordat de gemeente het neerzet, krijgen kleine bedrijfjes laagdrempelig de kans om hun waar aan te prijzen. En als het aanslaat, kunnen ze in naastgelegen panden meer winkeloppervlak gaan huren.

Het zal niet meevallen om de olietanker van de gemeente Oss nog bij te sturen. Maar als iemand hier ideeën voor heeft, dan kom ik daar graag mee in contact.

Jos Verstegen
Berghem

Geen beter Oss op deze manier

De binnenstad is de huiskamer van de gemeente. De binnenstad is van iedereen. Gaat het om de binnenstad van Oss dan leeft bij ‘die iedereen’ al jaren een grote ergernis: het (voormalige) V&D-gebouw. De plannen voor gebouw en gebied lopen sinds 2008. Elf jaar later ligt er nu een definitief plan: met het UIThuis als toekomstig hart en als ontmoetingsplek. Om het Oss van nu beter te maken.

Massa, functie en uitstraling van plan Walkwartier zullen beeldbepalend zijn voor het centrum van Oss. In de directe omgeving van plan Walkwartier is geen beeldbepalende, eigentijdse architectuur te vinden. De dichtstbijzijnde voorbeelden zijn de ijskiosk op de Heuvel en de nieuwbouw van Museum Jan Cunen. En wat verderop de bebouwing op het Bergoss-terrein.

Volledig scherm
Centrum Oss met in het midden het oude V&D pand © Van Assendelft Fotografie

De keuze voor welk ontwerp dan ook voor plan Walkwartier zet daarom de toon voor het gehele stadscentrum. De keuze voor een historiserend ontwerp werpt het centrum van Oss terug in de tijd; het is geen smaakmakende keuze voor het nu, het is een keuze voor de nostalgie. Een uitzondering vormde in eerste instantie het ontwerp voor het appartementengebouw. Maar ook dat ontwerp is nu teruggebracht naar een vorm die teruggaat in de tijd.

Eindelijk afscheid nemen van het V&D-gebouw om er dit voor in de plaats zetten; daaruit spreekt het ontbreken van lef, van ambitie. In uitstraling maken we het Osse centrum met dit plan er niet beter op. Een gemiste kans.

Chris Perreijn
Oss

Centrumtrauma 2.0

In maart 1971 ging ik als jonge advocaat aan de slag in Oss. Het oude stadsbeeld deed weldadig aan. In maart 1973 ging de kaalslag in het centrum van start. En daarmee de nog steeds durende discussie over de nieuwe invulling van het centrum. Een discussie die nieuw leven is ingeblazen door het laatste bouwplan voor de Wal. Een discussie die ten einde leek te zijn gekomen met de aankoop van het V&D-pand krijgt een vervolg voor minstens vijftig jaar. Tenminste als het laatst gedane voorstel, in al dan niet gewijzigde vorm, wordt gerealiseerd. Het trauma dat inmiddels nagenoeg alle Ossenaren hebben opgelopen, gaat zo voortwoekeren. Een fantasieloos gebouw dat haaks staat op de trots en het zelfbewustzijn dat het voor Oss zou moeten uitstralen.

Volledig scherm
Walkwartier huidige situatie. © BD

Bij een stad als de onze is een aansprekend centrum een must. Het college van burgemeester en wethouders zou met de gemeenteraad een kwaliteitsplan moeten vaststellen, te beginnen voor het centrum. Neem de tijd om een voorgenomen bouwplan grondig te toetsen aan dat plan. Laat liever een terrein wat langer onbebouwd dan voor minstens vijftig jaar te laten verpesten door een mispeer. Zelfs als dat geld kost. Kwaliteit kost altijd geld, hoe dan ook! Sloop daarom het huidige gebouw en maak er een gezellig plein van, zonder enige bebouwing. Houd het vrij voor terrasjes en evenementen en kleed het aan. Schrap het Uithuis uit het voorstel en onderzoek of deze voorziening nodig is en zo ja, kijk naar andere locatoes.

In ieder geval sluit via het kwaliteitsplan uit dat nieuwe bebouwing in het centrum hoger mag zijn dan begane grond plus drie verdiepingen. Dan komt er een aangename hoogte in relatie met de oude stad. Wanneer de Raadhuislaan een ‘avenue’ gaat worden zal de Wal daarvan deel gaan uitmaken. Ik vraag het gemeentebestuur een dusdanige invulling te gaan ontwikkelen dat het motto van Oss door iedereen wordt omhelsd en uitgedragen: ‘Trots op Oss!’.

Jos van Erp
Oss

Kortetermijndenken dat zijn weerga niet kent

Oss, een stad met weinig architectonische hoogstandjes, wordt weer bevestigd in zijn uitstraling die het niet heeft. De laatste jaren zijn we verblijd met mooie toevoegingen waardoor je anders naar Oss kan kijken. Ter Horst van Geel, de verbouwde school in de Monsterstraat, het in aanbouw zijnde gebouw van Kemkens, de rotonde met het prachtige kromzwaard.

Ook de eerste tekeningen van het Walkwartier zagen er goed uit. Een bouwbedrijf, dat de tekeningen heeft gezien, inschrijft en het ook mag maken. Kortom tevredenheid bij mij omdat ze op de plaats van het lelijkste gebouw van Oss een mooi gebouw willen realiseren.

Uitstraling weg

Wat schetst mijn verbazing, toen ik de nieuwste ontwerpen in het Brabants Dagblad van donderdag 16 mei zag. Alles wat aan de woontoren in het eerste ontwerp als mooi kon worden gezien, werd geschrapt. Weg uitstraling en kijkgenot. In plaats daarvan een ontwerp van een flat zoals er vele zijn in nietszeggende wijken. Het ene lelijkste gebouw vervangen door een ander.

Geen visie voor de toekomst, maar een kortetermijndenken dat zijn weerga niet kent. Durf en investeer in je stad. Het moet toch niet zo zijn, dat makelaars en projectontwikkelaars het aanzien van een stad bepalen! Een wethouder moet oog hebben voor zijn stad en daar is misschien wel meer lef voor nodig.

Kees Ligthart
Oss

Laat je fantasie de vrije loop

Ik ben het helemaal eens met de mening van John van Boekel in het Brabants Dagblad van 22 mei, waarin hij stelt dat gebrek aan visie verregaande gevolgen kan hebben, zo ook nu bij de ontwikkeling van het centrum. Oss moet nu eens ophouden met dorpse kneuterigheid de verbetering van het stadshart aan te pakken. Het kan toch niet zo zijn dat een stad van een kleine 60.000 inwoners het in alle opzichten gaat afleggen tegen een groot dorp als Uden, dat wel iets van zijn stadse allures weet waar te maken.

Volledig scherm
Oss sorteert voor op het mogelijk vertrek van V&D uit de binnenstad. Er zijn al volop plannen met het pand. foto Thomas Segers IPTCBron www.thomassegers.nl Oss;Nederland © Thomas Segers

Ik roep het gemeentebestuur op eindelijk eens de schroom van zich af te gooien en voortvarend werk te maken van een respectabele renovatie van de stadskern. Het geeft geen pas aan te komen zetten met een blokkendoos van een flat, die wel hoog is maar verder alleen maar lelijk. Oss moet nu eens ophouden per sé het lelijke eendje van Noordoost-Brabant te willen blijven.

Als je zo de zaken aan wilt blijven pakken, dan heb je helemaal geen Uithuis nodig op het Walkwartier. Iedereen blijft dan immers gewoon lekker thuis, want wat valt er in het centrum te genieten?

Oss, word eens wakker. Laat je fantasie de vrije loop. Als dat een paar centen meer kost, het zij zo.

Huub van Schayk
Oss