Volledig scherm
Een getekende impressie van het toekomstige bedrijventerrein Heesch West. © Heesch West

Dorpsraad Vinkel gaat in verzet tegen Heesch West

VINKEL/HEESCH - De Dorpsraad Vinkel gaat vrijwel zeker een formeel protest indienen tegen de plannen voor bedrijventerrein Heesch West. Volgens de raad is met de Vinkelse inbreng tot dusver niets gedaan.

 Vijf jaar meepraten in de klankbordgroep voor Heesch West heeft de Dorpsraad Vinkel weinig opgeleverd. Dat zegt voorzitter Ton van der Leest: ,,We hebben veel aangedragen maar niks teruggekregen. Met onze kritische geluiden is niets gebeurd.’’

Daarom voelt Van der Leest zich vrij om nu om te schakelen van meepraten over, naar protesteren tégen. Komende donderdag beslist de dorpsraad hierover. Op de vergaderagenda staat nog neutraal: ‘Initiatieven voor indienen zienswijzen'.  Maar desgevraagd verduidelijkt de voorzitter dit zonder voorbehoud: ,,Ik denk dat we het echt gaan doen hoor.’’

Gevolgen voor de omgeving

Bedoeld wordt een zienswijze tegen de MER (milieu effect rapportage), die meldt welke gevolgen het nieuwe bedrijventerrein gaat hebben voor de omgeving. Tot en met 13 augustus kan zo'n formeel bezwaar ingediend worden. Omdat de zomervakantie snel nadert, moet de dorpsraad er wel nu al over beslissen, merkt de voorzitter op.

De dorpsraad heeft weinig vertrouwen in het verkeersplan voor Heesch West en voorziet voor de toekomst grote problemen bij A59-knooppunt Nuland. Aangedragen alternatieven hiervoor, zoals een extra afslag ter hoogte van De Lucht, zijn niet opgepikt, aldus van der Leest. 

Hindercategorie ‘vijf’

Ook is volgens hem onvoldoende helder welke bedrijven uit de zware hindercategorie ‘vijf’ er kunnen komen: ,,Dat gaat via een vrijstellingsprocedure. Maar wij vinden dat je op voorhand toch duidelijk zou moeten afbakenen wat je wel en niet wilt.’’