Volledig scherm
© Qphoto

Ook IVN en SP pleiten in Oss voor ban zonnevelden op landbouwgrond

OSS - Na boerenorganisatie ZLTO pleiten nu ook natuurvereniging IVN en de lokale SP in Oss voor een ban op zonnevelden op landbouwgronden. Beide organisaties vinden dat er nog te veel daken onbenut blijven om zonnepanelen op te leggen, zowel op bedrijfsterreinen, in woonwijken als op stallen van boeren in het buitengebied. 

Het gemeentebestuur van Oss maakte vorige maand bekend dat er aanvragen zijn voor de realisatie van 120 hectare aan zonnevelden in het buitengebied. Die plannen zijn tot op heden aangehouden, omdat de gemeente nog geen beleidskader heeft om ze aan te toetsen. Een initiatiefnemer voor de aanleg van een zonnepark bij Lith maande de Osse politiek om vaart te maken met de besluitvorming. Anders worden de doelstellingen voor het verminderen van CO2-uitstoot niet tijdig gehaald. 

Natuurorganisatie IVN wil juist dat de gemeente voorlopig alleen zonnepanelen op bebouwde oppervlakken toestaat. ,,Ik snap wel dat het financieel interessant is om grote slagen te maken in het buitengebied, maar wat ons betreft is het een industriële activiteit die thuishoort op bedrijventerreinen en bij bestaande infrastructuur", stellen Frank van Dorst en Bas van de Kar namens IVN Oss. In dit verband is er bij de vereniging ook grote zorg over de windparken die mogelijk verrijzen in de Osse polder. 

Van Dorst: ,,IVN staat niet alleen voor natuureducatie, maar ook voor duurzaamheid. Die twee hoeven elkaar niet te bijten. Maar dan moet je wel kiezen voor bescherming van de groene ruimte.” IVN denkt dat met de realisatie van grootschalige zonnevelden niet alleen productiegrond voor de landbouw verloren gaat, maar ook leefgebied voor wilde planten, vogels en andere dieren. ,,Stimuleer en subsidieer nu eerst dat al die daken en geluidswallen gebruikt worden.” 

De SP in Oss heeft al aangekondigd om in de gemeenteraad van 23 juni met een motie te komen die juist dit doel beoogt.