Volledig scherm
© Thinkstock

Osse raad gaat niet dwars liggen bij afschaffen welstand

OSS - Voorstanders van de verplichte welstandstoets kunnen zoveel argumenten aanvoeren als ze willen, binnen de Osse coalitie lijkt er geen enkele partij gevoelig voor. ,,Het is een politieke keuze om vertrouwen te stellen in onze inwoners en overheidsbemoeienis te beperken.” 

Henny van der Wal (Beter Oss) liet er donderdagavond maar direct geen misverstand over bestaan. ,,Ik las in de krant dat ons wordt verweten een kruistocht te voeren tegen de welstand. Dat zijn grote woorden, maar we beschouwen ze als een compliment. Het klopt dat wij al jaren van deze bemoeizucht af willen. Waarom moet een commissie ons vertellen wat wel en niet mooi is?” 

Kees van Esch, voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, had juist daarvoor als inspreker staan betogen dat de tevredenheid over het welstandsadvies in de afgelopen jaren fors is toegenomen. ,,Het beeld van een orgaan dat alleen maar plannen afkeurt en weigert mee te denken is achterhaald. We hebben juist veel geïnvesteerd om mensen met een goed gevoel naar huis te laten gaan, omdat er uiteindelijk een mooier plan ligt.” 

Walkwartier

Van Esch vond steun bij de SP en PvdA voor behoud van welstand, in ieder geval voor een flink deel van de bouwplannen. Martijn Tonies (SP): ,,Toen het in deze raad ging over het Walkwartier, oefende een deel van de partijen druk uit om het ontwerp aangepast te krijgen. Maar als het om de rest van de gemeente gaat, laten diezelfde partijen alle kwaliteitseisen los. In het voorstel van het college staat geen enkel inhoudelijk argument om dit te doen.” 

Wethouder Joop van Orsouw (Beter Oss) hield zijn reactie kort. ,,Het enige wat er verandert is dat ‘verplicht’ wordt aangepast in ‘vrijwillig’. Als iedereen zo tevreden is over de welstandstoets, dan blijven de mensen toch wel komen voor advies. Waar het ons om gaat is dat we minder bureaucratie willen en minder regels vanuit de overheid.” 

Hoewel het voorstel voorlopig nog niet ter stemming voorligt, tekent zich in de Osse gemeenteraad  nu al een ruime meerderheid af voor afschaffing van de verplichte welstandstoets. Behalve de coalitiepartijen voelen ook GroenLinks en D66 in ieder geval voor versoepeling.