Volledig scherm
Schets van het toekomstige Dorpsplein van Geffen, met de nieuwe bebouwing op de plek van het voormalige gemeentehuis (groene daken).. © LOS Stad om Land/gemeente Oss

Osse raad geeft ruim baan aan nieuw dorpshart Geffen

OSS - Bezuinigingen of niet, Geffen moet een nieuw Dorpsplein krijgen en het voormalige gemeentehuis moet een nieuwe invulling krijgen. De Osse politiek toonde donderdagavond een zeldzame eensgezindheid. 

,,We kunnen hier eigenlijk geen nee meer tegen zeggen", concludeerde Steffan Vos (VVD) al aan het begin van zijn betoog. Met de andere leden van de opiniecommissie Ruimte was hem een plan voor de herinrichting van het Geffense Dorpsplein voorgeschoteld. Kosten: 1,8 miljoen euro. Dat bedrag alleen al zou normaal gesproken voldoende reden zijn voor een stevige politieke discussie. Deze keer niet. Dat had alles te maken met de manier waarop het plan tot stand was gekomen.

Het Dorpshart Geffen is een schets die dit voorjaar samen met de inwoners tot stand is gekomen. Wat moet er op de plek van het afgedankte gemeentehuis komen? Wat moet er met het Dorpsplein gebeuren om het tot een aantrekkelijke verblijfsplek te maken?  In drie bijeenkomsten werd hierover gediscussieerd door de inwoners zelf. Vooraf was door de Osse politiek geen maximaal budget vastgesteld. 

Dolksteek

Nu het eindresultaat op tafel ligt, kan diezelfde politiek moeilijk terugkrabbelen. Zeker niet na het betoog dat Tonny van Erp bij aanvang van de vergadering deed namens de dorpsraad. ,,Voor de geloofwaardigheid van dorpsraad, gemeentebestuur en politiek is het essentieel dat dit project nu niet op de lange baan gaat. Geef Geffen zijn Dorpshart terug!”  Marcel Kranendonk (GroenLinks): ,,We zijn heel blij met de manier waarop dit plan tot stand is gekomen. Nu niet door laten gaan zou een dolksteek voor de inwoners van Geffen zijn.”  

Verschillende leden van de commissie stipten nog wel voorzichtig aan dat de gemeente feitelijk voor een nieuwe bezuinigingsronde staat en dat deze uitgave daarmee schuurt. En blijft het wel bij 1,8 miljoen? De laatste jaren wordt de Osse politiek namelijk steevast verrast met fors hogere kosten als gevolg van prijsstijgingen in de bouw. ,,Als dat hier ook het geval is, dan pleit Beter Oss ervoor om dit niet ten koste te laten gaan van dit plan, maar om het verschil bij te passen", liet Henny van der Wal bij voorbaat blijken. 

2022

Met de unanieme zege van de Osse raad kan wethouder Johan van der Schoot nu verder met het uitwerken van de plannen. Hij schetste een globale planning voor de uitvoering. ,,We kunnen nu budget opnemen in de begroting van 2022. We beginnen namelijk met de nieuwe invulling van het voormalige gemeentehuis en daar zal naar verwachting geen geld bij hoeven. Pas nadat de nieuwe bebouwing is opgeleverd -in een optimistisch scenario in 2021- gaan we het plein inrichten.”