Volledig scherm
Jules Iding. © Maikel Samuels

Oud-wethouder Iding ageert fel tegen afschaffen welstand in Oss: ‘De dikke ik bepaalt’

OSS - Het afschaffen van de verplichte welstandstoets in Oss is slecht gemotiveerd en niet onderbouwd met feiten. Volgens oud-wethouder Jules Iding stelt het Osse gemeentebestuur het individuele belang in deze boven het belang van buurt, dorp of stad. ,,De dikke ik bepaalt, liberalisme van de slechtste soort”, schrijft het SP-kopstuk in een open brief.  

Iding ergert zich aan de ‘kruistocht’ die met name Joop van Orsouw (Beter Oss) zou houden tegen de welstand. ,,Het advies van de ambtenaren is aan de kant geschoven en de wethouder heeft in het dossier zitten knoeien om de schijn te wekken dat erover is nagedacht.” 

Quote

De wethouder heeft in het dossier zitten knoeien om de schijn te wekken dat erover is nagedacht

Jules Iding

Onbehoorlijk bestuur

Volgens Iding is er geen andere conclusie mogelijk dan dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. ,,Een analyse van enige betekenis voor afschaffing ontbreekt, ambtenaren worden geschoffeerd en inspraakresultaten worden niet serieus genomen.”  Volgens Iding rommelt het in de ambtelijke organisatie en is het geen toeval dat de laatste tijd verschillende leidinggevenden afscheid hebben genomen van de gemeente Oss.  Hij roept burgemeester Buijs op in te grijpen. 

Met zijn schrijven zet Iding het debat over de welstand in Oss verder op scherp. De huidige coalitie van VDG, VVD, CDA en Beter Oss heeft het afschaffen van de toets opgenomen in het vorig jaar gesloten coalitieakkoord. De ambtelijke organisatie adviseert handhaving van de welstand voor dorps- en stadscentra, hoofdwegen en historische routes. Dat advies wordt door het college van B en W genegeerd. 

Verplichte toets

De verplichte toets blijft alleen bestaan voor monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten, als het aan het gemeentebestuur ligt. Donderdagavond ligt het voorstel van B en W voor bij de raadscommissie Ruimte.