Volledig scherm
Grote drukte in de hal van het raadhuis in Schaijk. © Nol de Jong

Stormloop in Schaijk: helder signaal vóór herindelingsreferendum

SCHAIJK - Het raadhuis in Schaijk beleefde woensdag een ware stormloop. Vele honderden inwoners ondersteunen de aanvraag die Actiegroep Schaijk bij Oss wil indienen voor een referendum. Hun signaal is kristalhelder: Schaijkenaren moeten zich kunnen uitspreken over fusie van Landerd met Uden. 

Om zo’n verzoek aan de gemeenteraad te kunnen doen, zijn 437 handtekeningen nodig. Die ondergrens is royaal gepasseerd. Volgens een officieuze telling van de actiegroep staat de teller ondertussen op 1063. ,,Dat betekent dat woensdag tussen 14.00 uur en 21.00 uur meer dan achthonderd mensen hebben getekend”, meldt Nol de Jong namens de actiegroep tot zijn grote vreugde. Woensdag was de enige dag dat Schaijkenaren in hun eigen dorp hun handtekening konden zetten. 

Volledig scherm
Saskia van Casteren poseert even in het Schaijkse raadhuis op een rustig moment als duizendste ondertekenaar. © Nol de Jong

,,De opkomst is boven verwachting hoog”, oordeelt ook een blije Arie de Kleijn, DS97-raadslid en actievoerder. Hij spreekt van een 'super resultaat’. 

Medewerkers van de afdeling burgerzaken van de gemeente Landerd verwerkten alle bezoekers. Ze controleerden hun identiteit en deelden officiële standaardformulieren uit. De actiegroep vindt dat de ambtenaren hun zaakjes uitstekend geregeld hadden. Tot en met dinsdag 18 februari kunnen inwoners van Landerd zich nog melden op het gemeentehuis in Zeeland.  

In zijn wekelijkse rubriek in de Arena attendeert burgemeester Marnix Bakermans lezers ook nog op die mogelijkheid. Hij staat ook even stil bij de signalen vanuit Schaijk. ,,Het is ons bekend dat een deel van de inwoners een voorkeur heeft voor een samengaan met de gemeente Oss. We hebben echter bewust en weloverwogen gekozen voor een ongedeelde samenvoeging vanuit het belang van de nieuwe gemeente. De nu gevormde schaal past bij de opgaven waar we voor staan.”

De actiegroep kan tot uiterlijk 19 maart een aanvraag voor een raadgevend referendum indienen. De gemeenteraad van Landerd beslist uiteindelijk of het referendum er komt. In de raadsvergadering van 26 maart neemt de raad een finaal besluit over de herindeling én een mogelijk referendum.