Volledig scherm
© ANP

Uden mag verder groeien, ook Volkel gaat uitbreiden

UDEN - Uden mag van de provincie de komende jaren verder groeien. In het verlengde daarvan heeft de gemeente besloten om voor Volkel te gaan zoeken naar nieuwe uitbreidingslocaties om aan de blijvende vraag naar woningen te kunnen voldoen. ,,Het gaat goed met de Udense woningmarkt", concludeert wethouder René Peerenboom.   

Uden heeft zoals elk halfjaar in kaart gebracht hoe de zaken ervoor staan op de lokale woningmarkt. Wethouder Peerenboom is daar dik tevreden over. In 2017 werd gestart met de bouw van 68 nieuwe woningen (50 koop, 18 huur), eind dit jaar moeten er in totaal zo'n 150 huizen in aanbouw zijn. Volgens Peerenboom hard nodig want de vraag naar huizen en bouwkavels is onverminderd groot. Met de uitbreidingsplannen Velmolen-Oost (130 huizen) en Nieuw Hoenderbos (165 woningen) kan Uden in elk geval weer even vooruit.

Voor Volkel ligt dat iets anders. ,,Daar is een nieuwe uitbreidingslocatie hard nodig", zegt wethouder Peerenboom. Uden hoopte in de woningbehoefte van het kerkdorp te kunnen voorzien door allerlei lege plekken in de kom vol te bouwen. Die plannen schieten echter niet op en dus gaat Uden op zoek naar ruimte voor de bouw van 'enige tientallen huizen'. ,,Niemeskant ligt voor de hand maar we kijken ook naar andere plekken", zegt Peerenboom. 

Les geleerd

In alle gevallen wil de gemeente de bouwplannen stap voor stap invullen, meebewegend met de vraag en het economisch tij. Een les die de gemeente heeft geleerd heeft van Uden-Zuid waar diverse deelplannen tegelijkertijd in ontwikkeling werden genomen en daardoor soms lang braak bleven liggen. 

Uden heeft per bouwplan gedetailleerd in kaart gebracht wat de stand van zaken is. Hieronder het complete overzicht: 

Velmolen-Oost

In de eerste helft van 2017 heeft de ontwikkellocatie Velmolen-Oost verder vorm gekregen. Op de locatie Pattagon-Thaler (fase 1) is dit eerste half jaar gestart met de bouw van 26 woningen. Naast deze woningen is gestart met de bouw van een woning aan de Gulden en twee woningen aan de Morgenweg.

In december 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Velmolen-Oost vastgesteld. Dit plan is inmiddels in werking getreden, maar is nog niet onherroepelijk. Met dit bestemmingsplan is de bouw van 60 huurwoningen, 36 koopwoningen (kavels) en 35 tijdelijke huurwoningen (Area) weer een stap dichterbij. De gemeente verwacht dat de eerste woningen eind 2017/begin 2018 worden gebouwd.

Nieuw Hoenderbos

Op de locatie Nieuw Hoenderbos komen maximaal 165 woningen, waarvan 45 huurwoningen. De verwachting is dat het ontwerp bestemmingsplan in het laatste kwartaal van 2017 ter inzage wordt gelegd en dat het bestemmingsplan begin 2018 ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Daarna wordt gestart met de bouw van de eerste woningen.

Park Maashorst

In de eerste helft van 2017 zijn in Park Maashorst 5 kavels verkocht. De overige kavels in kamer 1 zijn op dit moment bijna allemaal in optie. Er is nog 1 kavel open voor verkoop. Nog dit jaar worden de voorbereidingen gestart voor de verkoop van kavels in kamer 2. De verwachting is dat de eerste kavels in 2018 verkocht kunnen worden.

Runmolen

In het plan Runmolen komen 52 grondgebonden woningen, waaronder 20 vrije sectorhuurwoningen. Het ontwerp bestemmingsplan is inmiddels ter inzage gelegd en zal eind 2017/begin 2018 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.

Retraitehuis

Op de ontwikkellocatie Retraitehuis en omgeving is in 2016 een ruimtelijke procedure doorlopen om de bouw van 28 sociale huurappartementen en 38 sociale huur rijwoningen mogelijk te maken. In de eerste helft van 2017 is de omgevingsvergunning verleend en is gestart met bouwrijp maken. We verwachten dat in de tweede helft 2017 gestart kan worden met de bouw van de woningen. In mei 2017 zijn op de locatie Loopkantstraat/President Kennedylaan 18 tijdelijke woningen van Area geplaatst. Het zijn compacte woningen die voorzien in de behoefte van kleine, betaalbare huurwoningen voor jonge starters, alleenstaanden en spoedzoekers.

Schepersweg

Ook de verkoop van de kavels aan de Schepersweg loopt goed. In de eerste helft van 2017 zijn 2 kavels verkocht. De overige kavels zijn in optie of in voorbereiding tot verkoop.

Dico-terrein 

Op het oude Dico-terrein zijn ongeveer 200 woningen gepland. In 2018 wordt gestart met de bouw. 

Spechtenlaan

In het project Spechtenlaan (Odiliapeel) zijn in de eerste helft van 2017 10 kavels verkocht. De verwachting is dat komend half jaar alle kavels in fase 2a kavels verkocht én gepasseerd zijn bij de notaris. Eind 2017/2018 wordt dan gestart met de bouw van de woningen.

Volkel-West II

De ontwikkeling van Volkel-West II is nagenoeg afgerond. Eind 2016 zijn de laatste bouwkavels verkocht en inmiddels zijn alle bouwkavels bij de notaris gepasseerd.