Volledig scherm
De uitbreidingsplannen van Oss. © BD

Vier bezwaren tegen claim Oss op gronden ten westen van Ussen

OSS - Vier eigenaren van grond ten westen van Oss hebben een zienswijze ingediend op het besluit van de gemeente om op dit gebied een claim te leggen. Het college van B en W vestigde het voorkeursrecht op gronden tussen de Amsteleindstraat en Brandstraat, om hier op termijn 800 woningen te bouwen. 

Drie grondeigenaren in het betreffende gebied laten via hun advocaat weten dat ze het niet aanvaardbaar vinden dat de gemeente het eerste recht op koop van hun gronden opeist, terwijl hun woningen buiten het besluit vallen. De gemeente reageert dat de wet niet toestaat om het voorkeursrecht te vestigen op vastgoed. Neemt niet weg dat de gemeente openstaat voor onderhandelingen om ook woningen en andere opstallen in het gebied op te kopen. 

De gemeente past naar aanleiding van de zienswijzen alleen de begrenzing van het gebied aan waarop een claim wordt gelegd. Een strookje landbouwgrond van twee meter heeft namelijk al de bestemming wonen. Verder wordt het besluit van het college donderdag ongewijzigd aan de gemeenteraad voorgelegd. Die kan het voorkeursrecht voor een periode van drie jaar bestendigen. In die tijd moet een nieuwe structuurvisie of bestemmingsplan voor het gebied worden vastgesteld.