Volledig scherm
Een visualisatie van het toekomstige windpark Elzenburg-De Geer op de rand van Oss en Berghem. © Raedthuys Groep BV

Wordt LOF de Osse variant op Forum voor Democratie?

OSS - Is de Liberale Osse Fractie (LOF) begonnen aan een transformatie naar Forum voor Democratie? Die vraag drong zich donderdagavond op in het Osse gemeentehuis, nadat commissielid Jeroen Haring zich afzette tegen de vergevorderde plannen voor een windpark. 

,,Windmolens zijn niet de oplossing voor Oss", concludeerde Haring in zijn betoog waarin het gemeentelijke beleid door alle partijen werd geëvalueerd. En toen sloeg de vlam in de pan. Haring kreeg de hele Osse raad over zich heen. 

,,Ik kan niet geloven dat u dit hier naar voren durft te brengen”, foeterde Martijn Tonies (SP) op de woorden van Haring. Die reageerde: ,,Wen d'r maar aan.” Volgens Haring zijn er heel veel argumenten om geen windmolens op Oss grondgebied te plaatsen. ,,Ze geven horizonvervuiling en andere overlast. En het is maar helemaal de vraag of ons grondgebied geschikt is voor het opwekken van efficiënte vormen van windenergie.” Hij verwees naar de Noordzee als meer geschikte locatie.

Kernenergie

Hij kreeg niet alleen van de SP de wind van voren, ook GroenLinks en D66 konden hun oren niet geloven. ,,U verwijst naar de Noordzee, maar het is een publiek geheim dat alle energie die daar wordt opgewekt naar de Randstad gaat. Hoe voorzien wij straks in onze energiebehoefte?” vroeg Frans Molenkamp (D66).  Haring opperde een heroverweging van kernenergie. Met dat standpunt neemt LOF een belangrijk programmapunt van Forum voor Democratie over.

Tonies stelde ronduit dat Haring onzin aan uitkramen was. ,,We hebben met z'n allen een heel zorgvuldig proces doorlopen, met alle ruimte voor inspraak. Ik heb dit geluid in al die jaren dat we over dit onderwerp spraken nooit gehoord. En ik had gehoopt het ook nooit te hoeven horen. Mag ik vragen waar dit in uw fractie zo plotseling vandaan komt?” Haring antwoordde dat het een stuk bewustwording was dat binnen LOF was gerijpt. ,,Windmolens zijn niet de oplossing.” 

Massa nodig

 Wethouder Johan van der Schoot (CDA) hoorde het debat enige tijd aan en besloot toen om Haring voor te houden dat de algemene opvatting inmiddels is dat alleen zonnepanelen en aardwarmte nooit zullen volstaan om in de energiebehoefte te voorzien. ,,We hebben massa nodig. Met windmolens in combinatie met een heleboel andere maatregelen kunnen we stappen zetten. Zonder windmolens komen we er domweg niet.” Haring besloot daarop om zijn standpunt te nuanceren. ,,Mijn stelling is dat we er met windmolens alleen niet komen.” Daarop werd de discussie rap beëindigd. 

Het korte, maar felle debat over de windmolens is een tweede rimpeling in de tot op heden weinig omstreden planvorming voor het eerste windpark in de gemeente Oss. Dat plan voorziet in de bouw van vier molens op bedrijventerrein Elzenburg/De Geer. Enkele weken geleden stelde elektrotechnicus Kees Remi al grote vraagtekens bij de rendementsberekeningen die ten grondslag liggen aan het windpark. De Osse politiek stond tot op heden unaniem achter de plannen.