Volledig scherm
Protesten tegen de vestiging van een mestverwerkende fabriek op bedrijventerrein Elzenburg in Oss. © Peter van Erp/BD

Adviesbureau onderstreept noodzaak MER voor mestfabriek Oss

OSS - Twee onderzoeken die op verzoek van Oss zijn uitgevoerd, sterken de gemeente in haar opvatting dat er een milieueffectrapportage (MER) moet komen. De MER moet uitgevoerd worden voor de mogelijke vestiging van een grote mestverwerker aan de Osse haven.

Adviesbureau Witteveen & Bos stelt ronduit: 'Vanuit oogpunt van bescherming van het milieu mag voor de gehele inrichting een MER-beoordeling ons inziens niet ontbreken.'

Eerder zette de voltallige gemeenteraad van Oss zich ook al in voor een MER. De provincie moet als vergunningverlener bepalen of de initiatiefnemers een MER moeten laten opstellen. Witteveen & Bos heeft ook gekeken naar de noodzaak voor een aanvullend onderzoek naar mogelijke stankoverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit.

Het bureau constateert dat de geleverde onderzoeken op dit gebied tot op heden tekortschieten, omdat ze geen rekening houden met een optelsom van bestaande en toekomstige uitstoot.

Lees meer over de mestproblematiek in de regio op bd.nl/mestfabriek.

Oss, Uden e.o.