Protest tegen de komst van de mestfabriek voor het gemeentehuis van Oss.
Volledig scherm
Protest tegen de komst van de mestfabriek voor het gemeentehuis van Oss. © archieffoto Peter van Erp

Blokkade mestfabriek hamerstuk voor raad Oss: 'Heel erg jammer'

OSS - De Osse politieke partijen laten zich niet van de wijs brengen door een charmeoffensief van OOC Terminals en boerencoöperatie MACE. Het voorstel om mestfabrieken te weren van Osse bedrijventerreinen is een hamerstuk in de gemeenteraad. 

Quote

Initiatief­ne­mers hebben geen keus. Bedrijven­ter­rei­nen in de zwaarste milieucate­go­rie liggen niet voor het oprapen in Brabant

Han Swinkels, projectleider

Wethouder Johan van der Schoot peilde donderdagavond in de raadscommissie ruimte of de meningen over de mestfabriek nog zijn gaan schuiven. De meeste partijen hebben een delegatie van MACE en OOC op de koffie gehad en aangehoord op welke wijze zij hun plannen tot stand willen brengen. Geen enkele partij is door deze toenaderingspoging aan het twijfelen gebracht, zo bleek. Het voorstel om een blokkade voor mestfabrieken op te werpen in het bestemmingsplan wordt unaniem gesteund. 

,,Heel erg jammer", vindt Han Swinkels, projectbegeleider van OOC en MACE. ,,Wij zijn bereid om alle noodzakelijke procedures te volgen om tot een veilige installatie te komen. De initiatiefnemers hebben geen keus. Bedrijventerreinen in de zwaarste milieucategorie aan water en spoor liggen niet voor het oprapen in Brabant."

Lesje geleerd

Quote

Is dat een volledige mer-procedure, dan volgen we die. Zorgvuldig­heid staat voorop

Han Swinkels, projectleider

Swinkels heeft begrip voor de zorgen van omwonenden van bedrijventerrein Elzenburg, waar de mestfabriek zou moeten komen. ,,Wij hebben ons lesje geleerd", refereert hij aan de voor MACE en OOC desastreuze  rechtsgang. De milieuvergunning voor de mestfabriek werd door de rechter rigoureus van tafel geveegd. ,,Rond 1 oktober gaat de aanmeldnotitie milieueffectrapportage naar de mer-commissie. Zij bepalen welke procedure we verder moeten doorlopen. Is dat een volledige mer-procedure, dan volgen we die. Zorgvuldigheid staat voorop." 

OOC en MACE rekenen op steun van het provinciebestuur bij het realiseren van hun plannen. Als het aangepaste bestemmingsplan van de gemeente Oss de eindstreep haalt, kan de provincie deze met een provinciaal inpassingsplan terzijde schuiven. ,,Maar ook als de installatie in bedrijf is willen wij een goede verstandhouding met de omgeving." Mede ook daarom wordt het transportbedrijven straks verboden om via de Dorpenweg naar de fabriek in Oss te rijden.