Volledig scherm
Protest tegen de komst van de mestfabriek voor het gemeentehuis van Oss. archieffoto peter van Erp

College is er nu ook klaar mee: 'Nee tegen mestfabriek in Oss'

OSS - De provincie heeft het laatste restje vertrouwen bij het gemeentebestuur van Oss verspeeld als het gaat om de plannen voor een enorme mestfabriek aan de haven. ,,We hebben ons lang coöperatief opgesteld, maar daar komt nu een eind aan", vertelt wethouder Gé Wagemakers. Het college van B en W gooit vanaf nu de kont tegen de krib.  

Het provinciebestuur heeft de gewijzigde houding van het gemeentebestuur aan zichzelf te danken, aldus Wagemakers. ,,De verstandhouding was al slecht na de vernietiging van de milieuvergunning door de rechter. Provinciale Staten hebben daarna nog een motie aangenomen om ons als gemeente buitenspel te zetten. Dat is ruim een maand geleden. Naar aanleiding daarvan hebben we een gesprek aangevraagd met de gedeputeerde. Die kan ons pas eind januari ontvangen. Kom op zeg! Wij voelen ons niet serieus genomen en zij er nu helemaal klaar mee." 

In de praktijk betekent dit dat het gemeentebestuur een procedure start om mestverwerking op alle bedrijventerreinen in Oss uit te sluiten. In september stemde de gemeenteraad al tijdens een besloten vergadering in met een voorbereidingsbesluit om mestfabrieken  voorlopig te weren. Dit besluit vervalt na een jaar, tenzij de gemeente voor die tijd een procedure start om het verbod in een bestemmingsplan op te nemen. Dat laatste gaat nu gebeuren. ,,We gooien het slot erop", vat Wagemakers samen.

Dat slot gaat er pas weer af als de plannen voor een mestfabriek voor honderd procent deugen, bijvoorbeeld als uit een milieueffectrapportage blijkt dat er geen risico's voor de omgeving zijn. ,,We hebben steeds gezegd; 'ja, mits'. Dat wordt nu: 'nee, tenzij'. Wij doen niks meer. De provincie en de initiatiefnemers moeten ons maar overtuigen." 

Het besluit van het college van B en W komt enkele uren voor een raadsvergadering, waarin een motie van de oppositie wordt besproken. De motie roept het college op om alle medewerking aan de plannen voor een mestfabriek te staken. 'Ja, mits' moet vervangen worden door 'nee, nooit', vinden PvdA, SP, GroenLinks en Beter Oss.   

BD gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement