Volledig scherm
Voorbeeld van een AED. © Peter Zandee

Kritische vragen D66: waarom steunen B en W de AED-netwerken in de gemeente Oss niet?

OSS - Waarom verstrekt het college van B en W in Oss niet structureel geld voor het redden van levens met AED-apparaten? D66 wil het van het gemeentebestuur weten in een reeks schriftelijke vragen.

AED's zijn draagbare apparaten die levens kunnen redden bij een hartstilstand. Het onderhoud van de levensreddende apparaten kost veel geld.

In het verleden heeft de gemeente alleen een eenmalige bijdrage verstrekt aan Hart voor Oss om een beter dekkend netwerk van AED's in de stad te krijgen. Maar het is geen wettelijke taak voor de gemeente om zulke initiatieven structureel te ondersteunen, aldus het college. 

D66 vindt het vreemd dat zij in de krant moest lezen dat Oss de AED-netwerken geen financiële steun wil verlenen. 

Motie

De partij diende op 21 december een motie in over het gebruik van AED's, die door vier andere partijen werd ondersteund. Deze droeg het college op te onderzoeken hoeveel AED-apparaten op (semi)overheidsgebouwen van binnen naar buiten geplaatst moeten worden zodat ze ook in de avond en nacht gebruikt kunnen worden. 'Bent u bereid, al is het niet het volle pond, alvast een stukje structurele bijdrage in te plannen? Zo niet, waarom niet? Hoe kunnen we dit uitleggen aan onze inwoners?', vragen Frans Molenkamp en Henriëtte Renders namens D66 aan B en W. De partij kondigt aan zich tijdens de komende begrotingsbehandeling in te zetten voor dit onderwerp.