Volledig scherm
© ANP XTRA

Mega-windpark in de polder tussen Oss en Den Bosch

OSS/DEN BOSCH - Veertig windturbines? Zestig? Of misschien zelfs tachtig? Het wordt in ieder geval enorm, het windpark dat er moet komen in de polder tussen Oss en Den Bosch.

De uitgestrekte polder tussen Oss en Den Bosch wacht een metamorfose. Nu nog is er kilometers vrij zicht, van het provinciehuis in de provinciehoofdstad tot de Grote Kerk in Oss. Maar dat gaat vrijwel zeker veranderen. De plannen voor het grootste windmolenpark van Noord-Brabant krijgen steeds vaster vorm. Komende maand wordt aan de gemeenteraden van Den Bosch en Oss gevraagd groen licht te geven voor de uitwerking van een richtinggevend voorstel, het voorkeursontwikkelingsperspectief.

De beide gemeenten krijgen ieder met een heel verschillende initiatiefnemer te maken. Aan de Bossche zijde van de polder heeft Blue Bear Energy de afgelopen jaren een grote strategische grondpositie opgebouwd. Grondeigenaren hebben een lucratief contract getekend bij Blue Bear en zetten daarmee de poort voor de windmolens wagenwijd open.

Regie houden

In het Osse deel van de polder hebben de boeren Blue Bear buiten de deur gehouden. Zij hebben het Windcollectief Oss-Den Bosch opgericht en willen zelf de regie houden op de ontwikkelingen. Voorzitter en veehouder Martino van den Hurk: ,,Blue Bear heeft een plan ontwikkeld en op basis daarvan contracten met boeren afgesloten. Dat betekent dat sommigen volop meeprofiteren van deze ontwikkeling en dat anderen alleen maar hinder ondervinden. Dat geeft alleen maar heibel tussen buren en dat willen wij pertinent niet."

Windcollectief Oss-Den Bosch wil samen met andere polderbewoners en bewoners van de kernen tot een park komen dat breed gedragen wordt. Deelnemers aan het collectief delen sowieso mee in de opbrengsten van de windenergie. ,,Maar het is niet allemaal goud wat er blinkt", weet Van den Hurk. ,,Een windmolen van vier tot vijf megawatt kost al gauw tussen de vierenhalf en vijf miljoen euro. We moeten niet alleen praten over opbrengsten, maar ook over kosten."

Open proces

Aan de Bossche kant van de polder is het relatief stil. ,,Blue Bear is een paar maanden geleden aangeschoven bij onze dorpsraad om te vertellen waar ze mee bezig zijn, maar wij hebben niet het gevoel dat we nauw betrokken worden. Wat dat betreft had ik bij het windcollectief een beter gevoel", stelt Giel van den Akker, voorzitter van de dorpsraad Nuland. ,,Ons is wel duidelijk geworden dat de gemeenten staan te popelen om dit windpark te omarmen. We verwachten nu dat zij zorg dragen voor een open proces met voldoende inspraak."

Blue Bear heeft intussen Windpark Den Bosch BV opgericht voor de realisatie van het project. Bestuurder Ruben Berendts geeft aan dat hij de tijd rijp acht om naar buiten te treden. ,,Wij willen graag uitleggen waar wij de afgelopen vijf jaar mee bezig zijn geweest."

Volledig scherm
© JB