Volledig scherm
Protest tegen de komst van de mestfabriek voor het gemeentehuis van Oss.

Oss stond lijnrecht tegenover de provincie in besluit mestfabriek: 'Maar wij zijn verantwoordelijk'

OSS - ,,Als overheden hoor je niet op deze manier tegenover elkaar te staan. Maar als het gaat om de belangen van de inwoners van Oss, dan zijn wij verantwoordelijk." Met deze woorden motiveert wethouder Johan van der Schoot het besluit om een dam op te werpen tegen de komst van een mestfabriek naar Oss. Daarmee gaat de gemeente lijnrecht in tegen de provincie, die deze fabriek juist aan de Osse haven wil hebben. 

De gemeenteraad van Oss kwam woensdag in een besloten vergadering tot een voorbereidingsbesluit  voor de Osse bedrijventerreinen. Met dit besluit kan de raad 'ongewenste ontwikkelingen' tegenhouden. Tot dat moment had de raad geen middel om de mestfabriek tegen te houden. Omdat het besluit pas na publicatie in de Staatscourant rechtsgeldig was, werd ook na afloop van de vergadering gezwegen. Had boerencoöperatie MACE of OOC Terminals donderdag nog een bouwaanvraag ingediend, dan moest deze alsnog in behandeling worden genomen. ,,Voor zover we nu weten is dat niet gebeurd", stelt Van der Schoot. 

Strenge voorwaarden

Overigens staat het Osse gemeentebestuur nog steeds op het standpunt dat de mestfabriek kan komen, maar dan moet wel aan een aantal strenge voorwaarden zijn voldaan. Eén van de voorwaarden is een uitputtende milieutoets voor de installatie, een zogenaamde milieueffectrapportage (mer).

,,De initiatiefnemers weigeren zo'n mer tot op de dag van vandaag", weet wethouder Gé Wagemakers.  Van der Schoot: ,,Als gemeente stonden we in dit proces aan de zijlijn. Met dit besluit niet meer. We hopen dat de initiatiefnemers en de provincie nu echt werk gaan maken van draagvlakverwerving. Ze beginnen daarbij niet op nul, maar eronder."