Volledig scherm
Provinciehuis in Den Bosch. © Albert van den Boomen

Provinciale Staten nemen geen gas terug bij vestigen mestfabriek in Oss

DEN BOSCH - Gedeputeerde Annemarie Spierings kan op een ruime meerderheid in de Provinciale Staten rekenen als het aankomt op de vestiging van een mestfabriek aan de haven van Oss. Het feit dat er geen enkel draagvlak in de Osse gemeenteraad en onder inwoners is vormt wat hen betreft geen beletsel. 

,,Het besluit van de gemeente Oss om mestverwerking op hun bedrijventerreinen te verbieden strookt niet met het provinciale beleid om deze verwerking juist op deze terreinen te concentreren. Dat beleid hebt u zelf in 2016 vastgesteld", hield Spierings de Statenleden vrijdag voor. Ze ontraadde de leden dan ook om een motie van de Partij voor de Dieren, PVV en GroenLinks te steunen. Deze partijen riepen op om het 'nee' van Oss te respecteren.

In de discussie rond de mestfabriek in Oss staan de provinciale VVD, D66, SP en PvdA lijnrecht tegenover hun partijgenoten in de gemeente Oss. Maar ook het CDA stemde tegen de motie, zij het met de stemverklaring dat het provinciebestuur de regie over de dialoog met de Ossenaren moet nemen. De motie kreeg uiteindelijk alleen nog de steun van 50Plus. ,,Wij moeten niet over de hoofden van de mensen heen regeren", motiveerde Wim van Overveld zijn stem.