Volledig scherm
Inwoners van Oss demonstreren tegen de bouw van een mestfabriek.

Provincie mept Oss terug in hok: besluit over weren mestfabriek wordt teruggedraaid

DEN BOSCH/OSS - Het provinciebestuur van Noord-Brabant pleegt een onalledaagse ingreep in de gemeente Oss. Het bestemmingsplan dat de gemeenteraad vorige maand unaniem vaststelde om grootschalige mestverwerking van de bedrijventerreinen te weren wordt buiten werking gesteld. 

,,Het besluit van de Osse gemeenteraad staat haaks op het mestbeleid dat de Provinciale Staten vorig jaar hebben vastgesteld. Met deze reactieve aanwijzing wordt het provinciale belang veiliggesteld”, licht provinciewoordvoerder Floris Ran toe. ,,Alle wijzigingen die de gemeenteraad in het bestemmingsplan heeft aangebracht worden hiermee ongedaan gemaakt. Het oude bestemmingsplan is nu weer van kracht.” 

Oss werd in 2016 overvallen met de mededeling dat boerencoöperatie MACE uit Elsendorp een enorme mestfabriek aan de Osse haven wil bouwen. 500.000 ton varkensmest zou jaarlijks van de Peel naar Oss moeten worden vervoerd om daar te worden gesplitst in schoon water en droge meststoffen. MACE had daarvoor jaren geprobeerd deze fabriek in Landhorst te verwezenlijken. De provincie bepaalde echter dat industrieterreinen in de zwaarste milieucategorie beter geschikt zijn voor dit doel. 

Unaniem

Nadat MACE weigerde om vrijwillig een mer-procedure te doorlopen en de eerste milieuvergunning van de provincie door de rechter van tafel werd geveegd, gooide Oss de kont tegen de krib. Vorig jaar kwam er een tijdelijk verbod op mestverwerking op de bedrijventerreinen, vorige maand werd dit verbod opgenomen in het bestemmingsplan. Dat unaniem gesteunde besluit is nu terzijde geschoven door Gedeputeerde Staten. De gemeente rest enkel een gang naar de rechter om het nieuwe bestemmingsplan  te redden. 

Het gevecht dat Gedeputeerde Staten met Oss voert is ook van belang voor andere plaatsen in de provincie. In de begroting voor volgend jaar geeft het provinciebestuur te kennen dat er gestreefd wordt naar grootschalige mestverwerking op bedrijventerreinen in vier regio’s. Roosendaal is een van de andere gemeenten waar een mestfabriek moet komen.