Volledig scherm
© Thinkstock

Windmolenpark Oss moet aan veel voorwaarden voldoen

OSS - De maximale energieopbrengst, de minimale hinder voor omwonenden en de effecten op het landschap. Op deze drie punten moet het beoogde windmolenpark op het Osse industrieterrein Elzenburg-De Geer met elkaar vergeleken worden. Dat adviseert de Commissie voor de Milieueffectrapportage (m.e.r.) aan het gemeentebestuur van Oss. Deze onafhankelijke commissie adviseert over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapportages.

Tegen de plannen om het windturbinepark uit de grond te stampen bestaat in de omgeving veel verzet. Op het Osse bedrijventerrein komen minimaal drie en maximaal elf windturbines. De gemeente wil hiermee een slag maken om in 2045 ‘energieneutraal’ te worden.

Milieueffectrapport
​Voordat de gemeenteraad van Oss een definitief besluit hierover neemt, worden alle milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport. De uitgangspunten daarvoor zijn nu dus duidelijk. Om het windpark te maken zijn verschillende opstellingen van de windmolens mogelijk. Oss moet vooral de verschillende belangen die botsen met elkaar, gaan wegen.

Oss, Uden e.o.