Volledig scherm
Wateroverlast door de overvloedige regenval niet alleen op wegen, maar ook op landbouwgrond. © Wouter van Assendelft

Brabantse boeren verwijten waterschappen grove fouten

DEN BOSCH - In totaal hebben 106 Brabantse boeren schadeclaims ingediend bij de waterschappen Aa en Maas en De Dommel. Zij verwijten de waterschappen grove fouten gemaakt te hebben bij de waterafvoer de afgelopen weken. De hoosbuien zorgden voor overgelopen akkers, daardoor missen boeren de oogst van onder meer aardappels, suikerbieten en mais.

Boerenbedrijven zitten knel tussen de stedelijke omgeving en de natuur, zo betoogde een aantal vertegenwoordigers vanochtend bij de vergadering van de commissie watersysteembeheer in het hoofdkantoor van Waterschap AA en Maas in Den Bosch. "Het kan toch niet zo zijn dat agrarische bedrijven de dupe worden van het droog pompen van de straten in Boxmeer", zo stelde agrariër Jan Martens. Het droog pompen van onder meer een parkeergarage in die gemeente zorgde voor het overlopen van percelen van een boomkwekerij met een grote strop voor de ondernemers als gevolg, zo gaf hij als voorbeeld.

Slachtoffer
De boeren voelen zich verder slachtoffer van de aanpak van de waterschappen de afgelopen jaren waarbij sloten en beken veel meer bochten hebben gekregen. Dat zogeheten meanderen levert ondiepe sloten op met een veel tragere waterafvoer. De strenge regelgeving van de flora- en faunawet heeft er verder voor gezorgd dat veel van de slootkanten nog niet gemaaid waren, zodat het water nog moeilijker weg kon.

Dijkgraaf Lambert Verheijen van Aa en Maas gaf in een reactie aan dat in de voorbije weken al het mogelijke is gedaan. Maar duidelijk is geworden dat ons stelsel van sloten, bergingen en gemalen, ingericht volgens kennis van de jaren negentig, niet opgewassen is tegen de hedendaagse stortbuien die lokaal ernstige overlast veroorzaken: "Ons systeem is gewoon niet opgewassen tegen de grote verschillen in neerslag."

Opvangvijvers
In de provincie Brabant is tussen 2004 en vorig jaar 304 miljoen euro geïnvesteerd in waterbergingen, extra rivierbochten en andere maatregelen voor waterbeheersing. Een betere verdediging is zeker denkbaar, aldus Verheijen. Op het platteland kunnen bijvoorbeeld sloten breder worden en gemalen groter. In steden kunnen meer opvangvijvers komen.