Volledig scherm

Reactie Hans Martin Don, voorzitter Koepel WMO-raden

‘Allereerst vind ik het een goede actie dat jullie als gezamenlijke Brabantse Dagbladen een zorgenquête onder de burgers hebben uitgezet. Iets wat de gemeenten in de toekomst onder hun burgers ook zou kunnen doen. De uitslag van de enquête verbaast mij niet echt.

Uit deze resultaten blijkt veel ongerustheid bij veel burgers, voornamelijk veroorzaakt door gebrek aan informatie en de daardoor ontstane onzekerheid. Dit zal in 2015 maar ook in 2016 niet gaan veranderen als de gemeenten er niet in slagen meer duidelijkheid te geven over de door hun ingezette zorg- en welzijnsveranderingen.

Dit jaar is een overgangsjaar en in 2016 zal de verandering na verwachting pas echt van start gaan. De gemeenten zijn zoekende. Als de gemeenten verder gaan inzetten op ‘participatie’ van hun burgers zullen ze meer naar hun burgers moeten luisteren. Niet alleen aan de keukentafel met direct betrokkenen, maar ook naar de collectieven, zoals het platform voor gehandicapten, de zorgcoöperatie, de bond van de ouderen, het zelfhulp netwerk et cetera.'

'Burgers moeten straks weten waar zij terecht kunnen voor informatie, advies en het gesprek. Zij zullen inhoudelijk op de hoogte moeten zijn van de veranderingen en kunnen vanuit hun kennis en ervaringen al dan niet vanuit de zogenaamde collectiviteiten een steentje bijdragen aan het gemeentelijke WMO beleid en de uitvoering daarvan. Naast de gemeenten hebben zorgkantoren, CIZ en zorg- en welzijnsaanbieders overigens ook een taak in het informeren van burgers en cliënten. Op dit moment maken de gemeenten onvoldoende gebruik van de kennis van hun burgers. Te begrijpen vanuit het perspectief van het overgangsjaar 2015. Echt wel een thema voor de gemeentelijke veranderingsagenda van 2016!'

'Natuurlijk komen er in het onderzoek ook andere onderwerpen naar voren zoals de toename van belasting van de mantelzorgers, de kosten van de zorg die voor de mensen zullen stijgen en zorgmedewerkers die veranderingen in hun werksituaties ervaren. Onderwerpen die gevolgen hebben voor de levens van mensen en die voor emotie zorgen en gaan zorgen, die zich echt ook politiek zullen gaan vertalen. Des te meer reden voor de lokale politiek hun burgers te informeren en erbij te betrekken. De vraag is dan ook hoe ga het als gemeente doen; hoe richt je een keukentafelgesprek in op basis van een dialoog? Welke burgerparticipatiemodellen gebruik je om de collectieven erbij te betrekken?'

Wat kunnen de lokale Wmo-raden op dit moment betekenen?

'Wmo-raden adviseren gemeenten gevraagd en ook ongevraagd over de Wmo, en steeds vaker ook over de Jeugdwet en de Participatiewet. Wmo-raden gebruiken signalen van burgers en betrekken deze signalen bij het adviseren. Wmo-raden gaan niet in op individuele gevallen of klachten bij hun advisering.'