1. Ministerie: Wilders’ noodwet voor stikstofproblemen ‘juridisch onhaalbaar’

    Ministerie: Wilders’ noodwet voor stikstof­pro­ble­men ‘juridisch onhaalbaar’

    De PVV wil met een noodwet regelen dat projecten op het gebied van woningbouw, infrastructuur en landbouw door kunnen gaan, ongeacht de stikstofuitstoot die ermee gepaard gaat. De partij stelt onder meer voor elke woonwijk, snelweg of stal in aanbouw van dringend openbaar belang te verklaren, met uitzondering van megastallen. Maar volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is het plan juridisch onuitvoerbaar.