Volledig scherm
Het Nationaal Preventieakkoord, het plan dat Nederland gezonder moet maken, wordt ondertekend door alle deelnemende partijen. © ANP

‘Actieplannen voor de zorg zijn ambitieus, maar niet altijd even concreet’

De actieplannen voor betere zorg die het ministerie van Volksgezondheid afgelopen jaar naar buiten heeft gebracht, zijn daadkrachtig en actiegericht. Aan de andere kant zijn de programma’s zelden voorzien van concreet meetbare doelen en wordt slechts af en toe duidelijk hoeveel geld ervoor beschikbaar is. 

Die dubbele boodschap blijkt uit een interne analyse van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de 18 actieprogramma‘s die door de bewindslieden op VWS in 2018 aan de Tweede Kamer zijn aangeboden. Deze analyse is vanmorgen door de commissie openbaar gemaakt.

Uit het stuk komt naar voren dat de programma’s zonder uitzondering zijn voorzien van duidelijke ambities en algemene na te streven doelen. ,,Het merendeel van de programma’s kent daarbij ook een systematisch opbouw langs verschillende (meestal 3 of 4) ‘actielijnen’”, aldus de commissie.

Nuttig

,,Actieprogramma’s vervullen een nuttige informatie- en communicatiefunctie. Het is voor het veld en voor de Kamer helder wat er dient te gebeuren en het straalt daadkracht en actiegerichtheid uit.” 

Maar de medaille kent ook een andere zijde: de commissie stelt vast dat in slechts 5 van de 18 programma’s een afzonderlijke financiële paragraaf is opgenomen. Een systematische koppeling van budgetten aan maatregelen, komt in de actieplannen niet voor.

Ook zijn doelen niet altijd concreet geformuleerd, maar in veel gevallen wel meetbaar (vaak met termen aangeduid als ‘meer, minder, versterken, vergroten, voorkomen’). Er is zelden bij aanvang een nulmeting beschikbaar of uitgevoerd, zodat de uiteindelijke verbetering niet aantoonbaar is. 

De bewindslieden op Volksgezondheid hebben tijdens deze hele kabinetsperiode 21 actieprogramma‘s gelanceerd. De programma's variëren van betere pleegzorg tot een sportakkoord en preventieakkoord.