Volledig scherm
© Ruben L. Oppenheimer

Krijgt mijn moeder nu betere zorg?

Bij de verkiezingen was voor kiezers geen enkel ander onderwerp zó belangrijk als de zorg. Dat trekt het nieuwe kabinet zich aan.

In het regeerakkoord worden alle voorwaarden geschapen om de zorg voor onze ouderen te verbeteren: extra geld, meer personeel en nieuwe kwaliteitseisen. De coalitie heeft op den duur 2,1 miljard euro extra gereserveerd voor goede verpleegzorg. Dat geld is nodig om extra personeel te kunnen aantrekken. Want bij de zorg geldt: hoe meer handen aan het bed, hoe beter de kwaliteit. 

Toch is de laatste tijd het besef ontstaan dat er meer nodig is dan goede lichaamsverzorging. De kwaliteit van leven moet centraal te staan. Ouderen in de nadagen van hun leven hebben behoefte aan liefdevolle zorg, die is afgestemd op hun persoonlijke wensen. Als het nieuwe kabinet die stap met de sector kan zetten, dan is de ouderenzorg op de goede weg.

De vraag is of uw oude moeder er de komende jaren op vooruit gaat als ze nog helemaal niet toe is aan het tehuis, maar ziekenhuiszorg nodig heeft. De eerstehulpposten zitten de laatste tijd vol met ouderen die het thuis niet redden. Daar heeft Rutte III ook geen oplossing voor. 

Zuinig

Daarnaast moeten ziekenhuizen en wijkverplegers straks zuinig zijn met het verstrekken van behandelingen. Het is de bedoeling dat daarmee uiteindelijk 1,9 miljard euro wordt bespaard. In elk geval houdt ze hetzelfde zorgpakket, want daar doet de nieuwe coalitie niets aan. Ook blijft het eigen risico de komende kabinetsperiode staan op 385 euro, al zullen de zorgpremies daardoor wel stijgen. Want de burger moet bevriezing van het eigen risico zelf ophoesten.

Het kabinet doet ook moeite om te zorgen dat mensen in hun portemonnee niet de dupe worden van verschillende eigen bijdragen. Burgers die veel zorg ontvangen vanuit de gemeente, zoals thuiszorg, en daardoor eigen bijdragen 'stapelen', krijgen het minder zwaar: er komt een abonnementstarief van 17,50 euro per vier weken voor huishoudens die gebruikmaken van gemeentelijke voorzieningen. Mensen met een modaal inkomen zijn hierdoor misschien wel 200 euro per maand minder kwijt, melden belangenverenigingen. 

En ook de eigen bijdragen die zorginstellingen berekenen, worden verlaagd. Verder blijft er ruimte voor gemeenten om lagere eigen bijdragen vast te stellen, bijvoorbeeld bij mantelzorg.

Per saldo komt de nieuwe coalitie niet met nieuwe grootscheepse bezuinigingen op de zorg. De komende jaren wordt 1,65 miljard euro bespaard, maar vooral door de toename van het aantal behandelingen in te dammen en de kosten van genees- en hulpmiddelen te beperken. Beleid dat vertrekkend minister Schippers al met veel succes uitvoerde. 

Verschraling

Toch maakt het Centraal Planbureau zich druk over de verschraling van zorg. Maar de coalitie denkt dat de gezondheidszorg nog veel goedkoper kan, zonder in te leveren op kwaliteit. Bijvoorbeeld door moeder thuis zelf metingen te laten uitvoeren en op afstand mee te kijken. Door de huisarts minder snel te laten doorverwijzen. En door de bureaucratie uit de weg te ruimen.

Zo kan de groei van de zorgkosten binnen de perken blijven. Want laat er geen misverstand over bestaan: de komende jaren komen er – ondanks de ingeplande bezuinigingen van 1,65 miljard euro per jaar - vele miljarden bij voor zorg. De overheidsuitgaven stijgen nog altijd van 67 naar 78,5 miljard euro per jaar.