Volledig scherm
Stakende leraren demonstreren rond het Centraal Station in Rotterdam. © Jan de Groen

Lerarenstakingen gaan door ondanks deal over minder werkdruk

UpdateBasisscholen krijgen al volgend jaar meer geld om de werkdruk van leraren te verlagen. Ze mogen zelf bepalen hoe ze juffen en meesters het beste kunnen ontzien. Toch gaan de geplande estafettestakingen door. 

Stakingen gaan door
De stakingen in het basisonderwijs gaan komende woensdag ondanks het akkoord gewoon door. De salariseis blijft immers staan, lieten de basisscholen en vakbonden weten. De schoolbesturen en vakbonden willen woensdag in het noorden van het land opnieuw het werk neerleggen om hun eisen kracht bij te zetten. Het kwam al tweemaal tot een landelijke staking. De partijen die zich hebben verenigd in het PO-Front zien de afspraak wel als 'bewijs dat actievoeren helpt'.

De ene school kan er straks voor kiezen om een gymleraar de gymlessen te laten geven of een onderwijsassistent aan te nemen, maar als een andere school meer heil ziet in slimme software voor een simpeler administratie, kan dat ook.

Dat staat in een akkoord dat schoolbesturen, vakbonden en het kabinet hebben gesloten. Daarbij is afgesproken dat een gemiddelde school met 225 leerlingen vanaf komend schooljaar 35.000 euro krijgt voor vermindering van de werkdruk. Dit bedrag loopt, onder voorwaarden, op naar 65.000 euro in 2021. 

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) zei op een persconferentie met de zeven organisaties die het PO-front vormen dat er 'een belangrijk akkoord' is gesloten. ,,Maar we gaan niet achterover leunen, want er moet nog heel veel gebeuren.  Ik ben zeer gemotiveerd om daar als minister voor aan de slag te gaan." 

Eigen plan

Op iedere school moeten leraren in ‘een professionele dialoog’ met hun schoolleider een eigen plan maken, dat vervolgens ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de personeelsleden van de medezeggenschapsraad. Over hoe het extra geld is uitgegeven, moeten scholen in het jaarverslag verantwoording afleggen. Vakbonden gaan scholen helpen bij het maken van plannen door met suggesties te komen.

Schouders eronder

Quote

Als we hier samen de schouders onder zetten, geloven wij dat leraren het verschil gaan merken in de klas.

Onderwijsminister Arie Slob

In totaal wordt er komend schooljaar 237 miljoen euro uitgetrokken om de werkdruk aan te pakken. Er is extra geld vrijgemaakt via een kasschuif (een reservering voor later wordt dan eerder opgesoupeerd). In 2021 loopt het bedrag op naar structureel 430 miljoen euro. 

Die tweede zak geld komt alleen beschikbaar als de eerdere uitgaven zoden aan de dijk hebben gezet en de werkdruk ook echt verlaagd is. Daarvoor komt er in 2020 een evaluatie.

,,Met dit geld zijn niet alle problemen in het onderwijs als sneeuw voor de zon verdwenen”, benadrukte minister Slob. ,,Maar als we hier samen de schouders onder zetten, geloven wij dat leraren het verschil gaan merken in de klas.”

Ook de PO-Raad, 
de sectororganisatie voor het primair onderwijs, is tevreden met het akkoord. Vicevoorzitter Anko van Hoepen: ,,Maar we hebben niet alleen een claim neergelegd op aanpak van de hoge werkdruk, maar ook op een beter salaris. Fase 1 is geregeld, dat is top, maar wat betreft extra loon moet er nog wat gebeuren." 

Basisschoolleraren zijn al sinds eind februari 2017 in actie voor betere werkomstandigheden en hoger loon. Voor het verhogen van het salaris maakte Rutte III al 270 miljoen euro vrij, voor de werkdruk lag er 430 miljoen euro. 

Kloof dichten

De leraren willen echter dat er zo'n 900 miljoen komt om leraren beter te betalen, vertelt Jan van de Ven van PO in Actie. ,,Die salariseis om de kloof te dichten blijft keihard staan. Deze minister staat daarbij naast de sector en doet wat hij kan. Dus wij gaan onze pijlen nu richten op de coalitiepartijen, want zij hebben de sleutel in handen om extra geld te regelen."    

Over de salarisverhoging moeten nog afspraken worden gemaakt in de nieuwe cao. De onderhandelingen zijn volgens het ministerie van Onderwijs inmiddels gestart en partijen hopen die vóór de zomervakantie af te ronden. 

Eind vorig jaar staakten ook veel docenten. Toen gebeurde er dit op een basisschool in Dordrecht: