Volledig scherm
Een man sloeg een bierglas kapot in het gezicht van een ander. © anp

Engelen bij de rechter tegen komst vier windturbines

DEN BOSCH - In een verwoede poging om de bouw van vier winturbines rond de Ertveldplas tegen te houden, hebben bezwaarmakers gistermorgen in groten getale  de rechtbank bezocht.

Daar gingen zij en de raadslieden van initiatiefnemer Raedthuys Windenergie en de gemeente, in op vragen van de meervoudige kamer bestuursrecht onder voorzitterschap van mr. M. Verhoeven. 

De bezwaren richten zich tegen de vergunning die B en W van Den Bosch hebben afgegeven voor de bouw van vier windturbines door Raedthuys Windenergie. 

Op meters papier heeft de rechtbank al kennis kunnen nemen van de standpunten. Onder meer over geluidhinder, slagschaduw door de grote wieken, veiligheid en de impact op mens en natuur. 

Allereerst is de vraag aan de orde of actiecomité Windpark Rietvelden NEE en de Bestuursraad van Engelen en Bokhoven wel ontvankelijk moeten zijn in hun bezwaren. Gemeente en Reathuys vinden namelijk van niet. 

De gemeente maakt de komst van de windmolens mogelijk aan de hand van een activiteitenbesluit met regels en voorschriften. Er wordt geen uitgebreidere procedure gevolgd in het kader van wijziging van het bestemmingsplan. En dat steekt bezwaarmakers  omdat er dan beperkter naar hun belangen kan worden gekeken zei hun raadsman mr. E. Wannink.

Gemeente en Reathuys vinden dat in een activiteitenbesluit ook duidelijk aangegeven staat wat wel en niet kan. En de gemeente kan hiermee optreden als het nodig is, zei jurist E. Gerritsen namens de gemeente.

De rechtbank doet binnen zes weken uitspraak.

BD gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement