Volledig scherm
Sophie Heyns van het Belgische bedrijf Coolrec, met het instapbewijs voor de Groene Top Trein om haar hals, gaat in de trein praten over de zogeheten circulaire economie waarbij recycling het sleutelwoord vormt. © Chris Korsten/BD

Groene Top Trein houdt even halt in Den Bosch

DEN BOSCH - Op het station stopte vrijdag even na het middaguur de Groene Top Trein, die een podium biedt aan eenieder die duurzame ideeën heeft om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Enkele honderden gelijkgestemden waren op perron 1 getuige van een kortdurende manifestatie, waarna de trein met nieuwe passagiers aan boord verder koerste richting Amersfoort.

De door het land rijdende Groene Top Trein is een initiatief van de Klimaatcoalitie om de aandacht te vestigen op aanstaande VN-klimaatconferentie die van 30 november tot en met 11 december in Parijs plaatsvindt. Nadat de trein tot stilstand was gekomen, nodigde presentator Harm Edens meerdere personen uit om iets te vertellen over hun inzet en betrokkenheid op dit gebied. "Onze core business is het ondersteunen van buurten om gezamenlijk energie te besparen. Daarbij moet je denken onder andere aan het realiseren van spouwmuur- en vloerisolatie en het plaatsen van zonnepanelen. We hebben 97 buurten -verdeeld over circa 60 gemeente-ondersteund. Twee daarvan bevinden zich uitgerekend in deze gemeente: Orthen en Hintham", wist Roel Woudstra van Buurkracht te vertellen.

Klimaatneutraal
Wethouder Jan Hoskam onderstreepte het ambitieniveau van zijn eigen stad: "Het streven is dat Den Bosch in 2050 klimaatneutraal is, zowel wat betreft wonen als werken. Hoewel er nog een lange weg te gaan is, zijn we de juiste richting ingeslagen. Buurkracht is een treffend voorbeeld van een positieve en hoopvolle beweging. Een mooie bijvangst is dat burgers onderling vaker met elkaar in contact komen", aldus Hoskam.

Spel
Leerlingen van groep 8 van basisschool Het Rondeel waren eveneens van de partij. "De klas heeft onder meer een supermarktactie in de vorm van een spel bedacht, om op die manier extra aandacht te vragen voor het milieu. Of ons idee daadwerkelijk wordt uitgevoerd, hangt af of we een door de stichting Milieubende in het leven geroepen wedstrijd gaan winnen", verwoordde leerkracht Janneke van Tuijl.

Volledig scherm
Buurtbegeleider Jos Derks en communicatieadviseur Suzanne Wartenbergh zijn beiden aan Buurkracht verbonden. © Chris Korsten/BD
Volledig scherm
De directeuren Wim Vissers en Jos van der Ligt van ECO No.1 presenteren een warmtewisselaar die een besparing van circa 25 procent op het gasverbruik mogelijk maakt. © Chris Korsten/BD
Volledig scherm
Femke Bijlsma en Fiona de Bell van Cascoland koppelen ‘denkers’ aan ‘doeners’ als het gaat om initiatieven om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. © Chris Korsten/BD