Volledig scherm
Hier is plaats voor windmolens tussen Den Bosch en Oss. © BD

Inwoners mogen meepraten over te maken plan windmolenpark in Rosmalense polder

DEN BOSCH - Nee er ligt geen enkel plan voor een grootschalig windmolenpark in de Rosmalense polder, maar de bouw van een groot aantal windmolens wordt wél serieuzer. Maar voor het zover komt wil de gemeente Den Bosch breed en uitvoerig met zoveel mogelijk inwoners praten. 

,,En uiteindelijk is de finale en ultieme afweging aan de gemeenteraad’’, hield wethouder Mike van der Geld de commissie omgeving  maandagavond na een lange discussie voor.

En in dat laatste zit ‘m nu net de kneep voor de politieke partijen. Want wat is grootschalig: 20, 40 zestig of tachtig windmolens die volgens een studie in het gebied zouden passen? Vast staat dat het college van B en W in beginsel voorstander is van een grootschalig windmolenpark in de Rosmalense en Osse polder. Vast staat ook dat een meerderheid van de raad niet tegen een windmolenpark is, maar wel vraagtekens heeft hoe groot dat park dan moet worden. ,,En juist dat willen we nu gaan onderzoeken’’, verdedigde Van der Geld het voorstel waar de gemeenteraad uiteindelijk op dinsdag 9 oktober een beslissing over moet nemen.

Schijn gewekt

Met name De Bossche Groenen en de SP hadden grote moeite met deel 1 van het besluit waarin staat dat de Rosmalense polder een gebied is waar in beginsel ruimte is voor een grootschalige plaatsing van windmolens en zonnepanelen. Met de twee initiatieven van agrariërs uit de polder zelf wordt in ieder geval al de schijn gewekt dat er vergevorderde plannen zijn. Een aantal partijen ziet dan ook het liefst dat de term in beginsel wordt geschrapt. ,,Zeker als je als gemeente zegt dat je nog nadrukkelijk wilt overleggen met allerlei mensen die zich nu overvallen voelen en het gevoel krijgen dat de komst van een grootschalig windmolenpark al beklonken is’’, aldus Judith Hendrickx van De Bossche Groenen.

Fouad Kaboutti (PvdA) en Paul Kagie (Leefbaar Den Bosch) hielden de andere partijen voor om bij het voorstel te blijven, dus te discussiëren over hoe de inwoners van de gemeente te betrekken bij de plannen. ,,Ik zie dit als een procesvoorstel’’, aldus Kaboutti. ,,Een volgende stap om te verkennen wat de inwoners willen.’’ Waarbij Kagie, net als de SP en De Bossche Groenen,  vroeg om te kijken of ook al te onderzoeken is hoe in de toekomst de lusten en lasten van een windmolenpark te verdelen zijn.

Waarschuwing

Daarbij waarschuwde Van der Geld wel dat ‘dé inwoner niet bestaat’. ,,We halen een veelvoud aan meningen op, maar scherpe conclusies zullen niet te maken zijn.’’