Volledig scherm

Kasten voor vogels en vleermuizen in vier Bossche wijken

DEN BOSCH - De wijken Aawijk, Muntel-Vliert, Zuid en Schutskamp-Deuteren komen als eerste in aanmerking voor het project ’Natuur in de wijk’ in Den Bosch. Dat betekent dat in deze wijken onder meer gratis nestkasten, insecten- en bijenhotels en hagen en heggen worden geplaatst.

Het gaat in het project vooral om vogels als de huismus, gierzwaluw en huiszwaluw en om diverse vleermuissoorten die graag in of rondom bebouwing leven. De eerste nestkasten en ’hotels’ zijn inmiddels geplaatst.

Op woensdag 16 december wordt vanaf 20.00 uur het project gepresenteerd in de Brede Bossche School Nieuw Zuid aan de Jac. van Looystraat. Wijkbewoners kunnen zich dan ook aanmelden voor het project.