Volledig scherm
De gedecoreerden in de gemeente Den Bosch. Foto: Gerard Monté.

Lintjes in Den Bosch: negentien leden en een echte leeuw

DEN BOSCH -Burgemeester Jack Mikkers stelde de negentien inwoners van de gemeente Den Bosch donderdagochtend persoonlijk op de hoogte.  En nodigde ze uit om later op de dag in het Theater aan de Parade een lintje in ontvangst te komen nemen. 

Negentien keer Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hoogleraar Henri Marres uit Den Bosch kreeg zijn onderscheiding, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, in de Radboud Universiteit in Nijmegen. 

Henri Marres (59 jaar) uit Den Bosch
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Marres is hoogleraar Keel-, Neus- en Oorheelkunde – in het bijzonder Hoofd-Hals oncologie - aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Aldaar is decorandus tevens afdelingshoofd Keel-Neus- en Oorheelkunde van het Hoofd-Halsgebied. De betekenis van decorandus voor de Radboud Universiteit en het Radboud-Umc bestrijkt het onderzoek, het onderwijs en de patiëntenzorg. Marres is gespecialiseerd in de (chirurgische) behandeling van kanker in het hoofd-halsgebied. Tevens heeft hij een uitgebreide expertise op het gebied van de trachea-chirurgie. Hij geeft mede leiding aan het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied. De diagnostiek en behandeling van kwaadaardige tumoren in het hoofd-halsgebied is geconcentreerd in een aantal centra in Nederland. In het UMC St Radboud is deze zorg georganiseerd binnen de Nijmeegse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren. 

Volledig scherm
Henri Marres, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw © Radboud universitair medisch centrum

Marres behoort tot de beste hoofd-hals chirurgen van Nederland en tot de Europese leiders op dit gebied. De Bosschenaar heeft bijzonder onderscheidend werk verricht op het gebied van chirurgische behandeling van kanker in de luchtpijp en luchtwegproblematiek bij kinderen. Los van zijn zeer vele publicaties over zijn vakgebied, stelt hij zich ten doel anderen tot wetenschappelijke topprestaties te bewegen. Sinds 2001 is decorandus betrokken bij het onderwijs binnen het Radboud-Umc, onder andere als opleider KNO-vervolgopleiding Oncologie en sinds 2006 als opleider en later plv opleider KNO.

Zijn voorbeeldig academisch leiderschap stelt vele studenten in staat hun eerste wetenschappelijke stappen te zetten en publicaties te verrichten. Decorandus excelleert in professionaliteit, communicatie, maatschappelijk handelen en medisch leiderschap. In zijn opleidingsgebied is decorandus een rolmodel voor studenten en collega’s. Decorandus heeft vanuit zijn vakgebied zitting in tal van besturen, waaronder het dagelijks bestuur van de Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren. Sinds 2006 is hij lid van het Bestuur Stafconvent van het UMC St Radboud. Sinds 2005 is decorandus bestuurslid van het dagelijks Bestuur Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren en sinds 2004 zit decorandus in de Beroepsbelangen Commissie Nederlandse vereniging Keel-, Neus- Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied. Sinds 2008 is decorandus bestuurslid van de Stichting KNO-Fonds, sinds 2009 van de Stichting Nascholing Keel-, Neus-, Oorheelkunde en vanaf 2007 van de strategische Plangroep, Nederlandse vereniging Keel-, Neus- Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied. Decorandus is sinds 2010 voorzitter van de Raad van Advies van de patiëntenvereniging Hoofd-Hals, en bestuurslid van het subsidiefonds van de patiëntenvereniging Michiel Keyzer Fonds. Decorandus zet zich tevens en expliciet in voor de patiëntengroep met een genetisch bepaald gehoorverlies, mede via de Stichting Gezinsbegeleiding Zuidoost Nederland (kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking). Decorandus is een zeer vooraanstaand wetenschapper en een van de Europese leiders op zijn vakgebied.

Volledig scherm
Kikvorschen-voorzitter Bertie van den Heuvel (links) bij de uitreining van de Moeder Truus Poffer. © Chris Broekmeulen

Bertie van den Heuvel (70 jaar) uit Den Bosch 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van den Heuvel is sinds 2002 vrijwillig actief op het gebied van cultuur. Decorandus is sinds 2002 voorzitter van de Komische Folkloristische Fanfare De Kikvorschen, opgericht in 1927. Sinds 1930 is dit Bosch en Brabants muziekgezelschap tevens tijdens het jaarlijkse Carnaval Hofkapel van de Dynastie der Amadeiro's, Prinsen van Oeteldonk. De Kikvorschen staat bekend om hun pro-deo muzikale omlijsting voor het goede doel, een evenement of ter promotie van de stad Den Bosch,  zowel in binnen- als buitenland. 

Van den Heuvel motiveert en stimuleert zijn leden zich te verdiepen in de historie van de club, of het goede doel, waarvoor de vereniging muziek maakt. Hij bewaakt samen met de muzikaal leider het hoge niveau van muziek en de kwalitatieve uitstraling van de vereniging. Hij legt continu verbindingen met andere clubs en verenigingen binnen Den Bosch om zo het culturele klimaat in de gemeente continu te verbeteren. Hij is de initiatiefnemer en organisator van een groots, gratis toegankelijk jubileumconcert en is eindverantwoordelijk voor de werving van gelden voor zijn club. Daarnaast is hij de motor geweest achter de zoektocht naar een nieuwe repetitieruimte voor de Kikvorschen, waarbij hij gesprekspartner was voor gemeente en overige instanties. In 2016 is hij lid geweest van het comité dat verantwoordelijk was voor de vele activiteiten rondom de viering van hun 88-jarig (8x11) jubileum.

Ger Schuurmans (65 jaar) uit Den Bosch
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Schuurmans is sinds 2002 vrijwillig actief op het gebied van welzijn. Hij is sinds 2002 vrijwillig actief bij Slachtofferhulp Nederland. Decorandus begeleidt lotgenotengroepen. Daarvoor zoekt hij mensen uit, benadert hen, verwerkt alles administratief en plant bijeenkomsten. Hij is dagelijks aanwezig op kantoor en steekt veel tijd en energie in persoonlijke begeleiding. Hij maakt nieuwe collega's of stagiaires wegwijs in de juridische wereld en in de rechtbank en is voert zowel de meeste kennismakingsgesprekken als de nazorggesprekken bij zaken die in hoger beroep komen in Den Bosch. 

Thea van den Dungen – Mees (87 jaar) uit Den Bosch 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van den Dungen is sinds 1985 vrijwillig actief op het gebied van welzijn en cultuur. Decoranda heeft 22 jaar als vrijwilliger in het Groot Ziekengasthuis gewerkt, waarbij ze de coördinatie van de vrijwilligers heeft verzorgd, de planning van de dienstroosters heeft gemaakt, persoonlijke gesprekken heeft gevoerd en overige verzorgingstaken heeft verricht. Van den Dungen is sinds 1998 gastvrouw bij Museum Slager. Daar werkt ze in de museumwinkel en geeft ze rondleidingen. Decoranda is sinds 1999 gastvrouw bij het Oeteldonks Gemintemuzejum. Ze ontvangt en leidt gasten rond en runt de museumwinkel.

Jan Chambon (73 jaar) uit Hintham 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Chambon is sinds 1997 vrijwillig actief op het gebied van welzijn. Hij is sinds 1997 bestuurslid van Sociaal Culturele Accommodatie De Slinger. Dit wijkgebouw is een middel om de wijk te versterken, een plaats van en voor mensen waar iedereen welkom is en warm wordt ontvangen. Chambon heeft in deze hoedanigheid verantwoordelijkheid gedragen voor onder meer de vrijwilligers, het maken van de roosters, de schoonmaak, de verhuur van de zalen, planningen en alle onderhoud van het gebouw.

Volledig scherm
Giel van den Akker © Peter van Huijkelom

Giel van den Akker (64 jaar) uit Nuland 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Van den Akker is sinds 1981 vrijwillig actief op het gebied van welzijn, sport en bestuurlijke belangen. Hij was van 1981 t/m 1985 bestuurslid van Jeugdsoos Ons Honk. Van 1986 t/m 1991 is hij bestuurslid geweest van Stichting Jeugdbelangen Nuland. Van 1986 t/m 1991 is Van den Akker voorzitter jeugdcommissie tennisvereniging Nuland geweest. Hij s van 1997 t/m 2003 vrijwilliger geweest bij de telefonische hulpdienst Den Bosch, nu bekend als Sensoor. 

Van mei 2007 tot november 2008 is hij bestuurslid geweest van Stichting 't Heike, waarna hij van november 2008 tot maart 2015 voorzitter is geweest. De gemeente Den Bosch kent verschillende adviesorganen uit de wijken of dorpen. Er zijn bestuursraden, wijkraden en dorpsraden. Ze komen op voor de belangen van hun wijk of dorp. Hij is sinds 2011 voorzitter van de Dorpsraad Nuland.

Jan van Nistelrooij (64 jaar) uit Nuland 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Van Nistelrooij is sinds 1976 vrijwillig actief op het gebied van cultuur en het kerkelijk leven. Hij is van 2007 tot en met 2016 voorzitter van Harmonie Union Nuland geweest. Hij heeft de eindverantwoordelijkheid gedragen bij de ontwikkeling van nieuwe opleidingen voor de jeugd, is initiator geweest van regionale samenwerkingsverbanden en de organisatie van diverse nieuwe muzikale initiatieven. Van Nistelrooij is van 1998 tot 2001 bestuurslid geweest van de Maasland Kring. Een vereniging van alle muziekverenigingen uit Maasland. Van 2001 tot en met 2007 is decorandus voorzitter geweest. Hij is sinds 1976 vrijwillig actief binnen de RK parochie H. Johannes' Onthoofding. Gedurende de periode 1987- 2011 is hij tevens penningmeester van de parochie geweest.

Volledig scherm
Frank Ligthart (midden achter). © Sophie Fleur Verbiesen

Frank Ligthart (60 jaar) uit Rosmalen 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Ligthart is sinds 1989 vrijwillig actief op het gebied van welzijn en sport. Sinds 1989 is decorandus voorzitter van de Stichting Speeltuin Rosmalen. Ligthart is heeft zich bovenmatig ingezet voor de realisatie van de gratis toegankelijke speeltuin het Kwekkeltje in Rosmalen, een speeltuin die in de regio en ver daarbuiten uniek is in zijn concept. Gratis en 7 dagen per week vrij toegankelijk van 1 april tot 1 november. Gerealiseerd met meer dan 175 verschillende bedrijven en instanties. 

Deze speeltuin is weliswaar geopend van april tot november, maar ook in de periode dat de speeltuin gesloten is worden er veel bestuurlijke werkzaamheden verricht. Te denken valt aan netwerken bij gemeente en instellingen, bestuurlijke vergaderingen voorbereiden en leiden, afspraken maken met en begeleiden van leveranciers m.b.t. het onderhoud, contact onderhouden en leggen met (potentiële) sponsoren, public relations en de volledige administratie verzorgen. Van 1990 tot en met 2000 is decorandus voorzitter geweest van zwem- en polovereniging De Treffers, waarin hij de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid droeg van deze vereniging van 500 leden.

Gerard van de Oever (70 jaar) uit Kruisstraat
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Van de Oever is sinds 1990 vrijwillig actief op het gebied van welzijn. Hij heeft sinds 1990 diverse functies vervuld bij voetbalvereniging R.K.K.S.V., waaronder deelname aan het Jeugdbestuur van 1990 tot en met 2010, van 1990 tot 2001 Jeugdtrainer en Hoofd jeugdopleiding en jeugdcoördinator. Tevens is Van de Oever van  1995 tot 2011 trainer en leider geweest van het 1e dameselftal en het jeugdelftal A1. In 2002 heeft decorandus het G-(gehandicapten) voetbal opgezet bij R.K.K.S.V. en traint en begeleidt hij de G-voetballers. Deze jongeren met een beperking zien hem als vaderfiguur en een vriend waar zij altijd terecht kunnen. Sinds 1998 is hij vrijwilliger binnen ‘Vrije Tijd’ van Cello. Hij zet zich in voor mensen met een verstandelijke beperking, begeleidt hen waar nodig bij de vrijetijdsclub 'Creatief', rolstoel duwen naar de MuziekMix, achter de bar, begeleiding bij uitstapjes en deelname aan het reguliere G-voetbal. Daarnaast zet Van de Oever zich wekelijks in voor de bewoners van Mariaoord. Hij rijdt en begeleidt een aantal bewoners naar de stad, winkelcentrum of een uitje elders.

Wil van den Elzen (80 jaar) uit Rosmalen 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Van den Elzen is sinds 1998 vrijwillig actief op het gebied van cultuurhistorie. Hij is vanaf 1998 op breed terrein betrokken en actief bij de Stichting Vriendenkring Neuengamme, een stichting die de belangen van de concentratiekampgevangenen van het concentratiekamp Neuengamme behartigt. Van den Elzen richt al meer dan 20 jaar zijn activiteiten op het beschrijven en niet verloren gaan van de gruwelijke historie, evenals op kennisoverdracht en ondersteuning van oud-gevangen, familie en nabestaanden. Hij heeft redactionele inzet gepleegd voor de boeken "Nederlanders in Neuengamme" en "De ramp in de Lübecker bocht". Tevens heeft de Rosmalenaar van 2005 tot 2015 het redacteurschap gehad van het Neuengamme Bulletin; een bulletin van de Stichting Vriendenkring Neuengamme, voor nabestaanden en overlevenden van het concentratiekamp. 

Van den Elzen schreef daarnaast vele opiniërende artikelen en boekbesprekingen, onderhield hij de contacten met media en met andere voormalige concentratiekampen. Hij is aldaar meer dan 11 jaar actief met uiteenlopende hand- en spandiensten, mede rond de jaarlijkse contactdag van de Stichting Vriendenkring Neuengamme. Daarnaast verzorgt decorandus de kranslegging bij de herdenking van de oorlogsslachtoffers in België (Meensel-Kiezegem). Decorandus is eveneens sinds 2012 vrijwillig actief bij de afdeling Stadsarchief van de gemeente Den Bosch. Hij beschrijft foto's en ansichtkaarten en voert die aansluitend digitaal in. Daarnaast is hij suppoost geweest in 2016 tijdens de succesvolle tentoonstelling "De Stad van Bosch"(30.000 bezoekers) tijdens het Jheronimus Bosch Jaar 2016. Ten slotte heeft hij zitting in de werkgroep die binnen de gemeente Den Bosch verantwoordelijk is voor naamgeving van straatnamen.

Volledig scherm
Gerrit Mol © marc bolsius

Gerrit Mol (73 jaar) uit Rosmalen 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mol is sinds 1977 vrijwillig actief op het gebied van onderwijs, kerkelijk leven en cultuurhistorie. Hij is van 1977 tot en met 2005 secretaris geweest van de Schoolleiders Kring Rosmalen. Deze kring bestond uit 10 basisscholen en 3 scholen voortgezet onderwijs. Mol is sinds 1992 vrijwilliger bij de Heemkunde Kring Rosmalen. Sinds 2004 is hij schrijver en vanaf 2006 eindredacteur van het clubblad De Rosmalla. Sinds 2012 neemt hij deel aan het werkgroepenoverleg. Sinds 2013 brengt hij de Rosmalla persoonlijk rond in de wijken Zuidoost en Maliskamp. 

Mol  is sinds 2002 voorzitter van het bestuur van de Vereniging Ontwikkelingssamenwerking Rosmalen. Deze vereniging exploiteert de Wereld Winkel Rosmalen. Hij is sinds 2001 vrijwillig actief bij de Parochie Heilige Maria. Sinds 2001 is hij lid van de werkgroep gezinsvieringen, sinds 2002 voorzitter van de MOV-groep, sinds 2006 contactpersoon voor de PR en sinds 2015 is hij lid van de contactgroep. Mol is sinds 1985 kaderlid van Sectorgroep Gepensioneerden van de Onderwijsbond CNV. Als kaderlid zet hij zich in om de collectieve belangen van de gepensioneerde leden van de bond te behartigen en de onderlinge contacten met de lokale leden te onderhouden.

Joke van Kempen - Kaanders (84 jaar) uit Rosmalen 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Van Kempen is sinds 1983 vrijwillig actief op het gebied van welzijn. Zij is van 1983 t/m 2013 vrijwilliger geweest bij de GGZ Oost-Brabant, locatie Coudewater. In die hoedanigheid heeft zij cliënten gedurende 30 jaar op diverse vlakken begeleidt en ondersteunt. Tussen 1983 en 1985 is zij een aantal keer als zorgvrijwilliger meegegaan naar Lourdes waar zij zich heeft ingezet voor het wel en wee van de pelgrims die zorg behoevend zijn. Ten slotte is zij sinds 2013 vrijwilliger bij ouderenzorg De Annenborch. Zij zet zich daar in voor de dagbegeleiding.

Theo Kraut (78 jaar) uit Rosmalen 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Kraut is sinds 1989 vrijwillig actief op het gebied van sport. Hij is van 1989 t/m 2002 secretaris geweest van het hoofdbestuur van voetbalvereniging OJC Rosmalen. OJC Rosmalen is met ruim 2.000 leden en 480 vrijwilligers een van de grootste voetbalverenigingen van Nederland.

Sinds 1989 is de Rosmalenaar verantwoordelijk voor de leden- en contributieadministratie. Daarnaast heeft hij zich binnen OJC Rosmalen ingezet voor de herstructureringscommissie (1999-2002), secretaris van de bouw- en verhuiscommissie (2000-2005) en verricht hij sinds 2000 administratieve werkzaamheden voor diverse commissies.

Jan van der Biezen (72 jaar) uit Rosmalen 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Van der Biezen is sinds 1987 actief op het gebied van sport. Hij dus is sinds 1987 vrijwillig actief bij voetbalvereniging OJC Rosmalen. Van 1987 t/m 1997 was hij jeugdleider, hij richtte in 1990 de Centrale Activiteiten Commissie op en was daar voorzitter van, hij is gedurende 5 jaar lid geweest van het jeugdbestuur, lid van de redactie van het clubblad en actief bij de bouw van de carnavalswagen.

Sinds 2007 is Van der Biezen clustercoördinator van de vijfjarige leden, van 2008 tot 2011 is hij voorzitter geweest van de jubileumcommissie ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van OJC Rosmalen en sinds 2010 is hij lid van de kantinecommissie.

José Verhallen – Van Lith (62 jaar) uit Empel 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Verhallen is sinds 1985 vrijwillig actief op het gebied van het kerkelijk leven en cultuur. Sinds 1975 zet zij zich in als mantelzorger. Zij is sinds 1985 vrijwillig actief voor de kerkgemeenschap in Empel en tevens vrijwillig actief voor de parochie Sint Landelinus. Sinds 2000 is zij 2000 secretaris van de Stichting Empels Mirakel. Zij dragen zorg voor de kapel, het terrein en het kerkhof.

Verhallen was vrijwilliger en één jaar voorzitter van de Stichting Carnaval 't Slotgat. De stichting die verantwoordelijk is voor de organisatie van het carnaval in Empel. Zij is gedurende de periode 2004-2007 bestuurslid geweest van de Katholieke Vrouwen Organisatie Empel. Daarnaast was zij gedurende de periode 1998-1990 lid geweest van het Oranje Comité. Het comité dat verantwoordelijk is voor de organisatie van Koningsdag en de 4 mei herdenking. Decoranda heeft gedurende de volgende periode mantelzorg verleend aan: 2008 zus,1975-1995 schoonmoeder 2005-heden ouders en 2010-heden tante. Ten slotte heeft ze gedurende de periode 2007-2016 zeven uitvaarten begeleid. Daarnaast heeft zij in de periode van 1998-2003 verschillende bonte avonden georganiseerd voor de Seniorenvereniging Empel.

Volledig scherm
Irmgard Heijmans- de Groot © marc bolsius

Irmgard Heijmans- de Groot (51 jaar) uit Den Bosch 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Heijmans is sinds 1993 vrijwillig actief op het gebied van sport en welzijn. Zij  is sinds 1993 voorzitter van de Stichting Gemeenschapshuis Orthen. Daarnaast is zij sinds 1998 voorzitter van De Prominenten van Orthen. Ten slotte is de Bossche ruim 4 jaar voorzitter van voetbalvereniging OSC '45 geweest.

Ron van Rooij (69 jaar) uit Den Bosch 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Van Rooij is sinds 2003 vrijwillig actief op het gebied van welzijn. Hij is van 2003 t/m 2013 vrijwilliger geweest bij Theatergroep Spring; een theatergroep voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 2013 is hij hier voorzitter van. Sinds 2016 is hij voorzitter van Spring2 Brabant. Een soortgelijke theatergroep. Van Rooij zet zich bovenmatig in voor een dagbesteding op het gebied van theater, lessen en workshops voor mensen met een verstandelijke beperking. Daardoor krijgen zij de kans zich te ontwikkelen op het gebied van taal, beweging en andere specifieke kwaliteiten.

Dymph Jansen – Verhoeven (84 jaar) uit Den Bosch 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Jansen is sinds 1972 vrijwillig actief op het gebied van onderwijs, welzijn en sport. Zij was van 1972 t/m 1992 actief op scholengemeenschap het Sint-Janslyceum. Van 1972 t/m 1982 was zij lid van de ouderencommissie, van 1980 t/m 1988 secretaris van de medezeggenschapsraad, van 1980 t/m 1988 beheerde zij de administratie t.b.v. de buitenlandse reizen voor 400 leerlingen en van 1982 t/m 1992 heeft zij zich ingezet voor de beroepenvoorlichting. Bij Hockey Club Den Bosch is zij van 1982 t/m 1990 teammanager geweest van het eerste damesteam en van 1992 t/m 1996 was zij administratrice onder de penningmeester. Van 1998 t/m 2008 is de Bossche secretaris van het Dagelijks Bestuur van de activiteitencommissie van Zuid voor senioren en sinds 2008 is zij secretaris van de Stichting Actieve Senioren ’s-Hertogenbosch.

Wil van den Bersselaar (68 jaar) uit Den Bosch 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Van den Bersselaar is sinds 1985 vrijwillig actief op het gebied van sport en cultuur. Hij is van 1985 t/m 2015 vrijwillig actief gewest bij tennisvereniging De Hoef. Hij is competitieleider geweest, lid geweest van de Bernhezer Toernooicommissie, was commissielid van de viering van het 40-jarig bestaan van de TV, was verenigingsscheidsrechter, heeft al het schilderwerk van het clubhuis verzorgden was lid van de clubhuiscommissie. 

Daarnaast is Van den Bersselaar muzikaal leider geweest van carnavalsvereniging De Krabkes, gedurende 12 jaar en tevens bouwer van de jaarlijkse carnavalswagen van De Krabkes. Ten slotte is decorandus bestuurslid (hij verzorgt de PR) van het Maaslands Senioren Orkest sinds 2010.

Volledig scherm
Frans Reijner © Sandra Peerenboom

Frans Reijner (65 jaar) uit Den Bosch 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Reijner is sinds 1982 onafgebroken en bestuurlijk eindverantwoordelijk geweest op het gebied van cultuur en woonbelangen. Hij is sinds de jaren tachtig als vrijwilliger en bestuurder verbonden aan de Oeteldonksche Club van 1882; de organisator van het carnaval in Odeteldonk.  Tussen 2008 en 2012 was hij zelfs Minister-President en daarmee heeft hij die jaren de eindverantwoordelijkheid gedragen van de organisatie van het Bossche carnaval. 

Reijner is sinds 1985 bestuurslid en sinds 2006 preses van het Koninklijk Mannenkoor ’s-Hertogenbosch. Sinds 2012 is hij voorzitter van de stichting De Bossche Komeedie. Een stichting die jaarlijks een theatervoorstelling waarin het Bossche leven centraal staat, ten tonele brengt. Reijner is sinds 1996 bestuurslid (afwisselend secretaris en voorzitter) van carnavalsvereniging De Bambergers. Een CV die specifiek geroemd wordt binnen het Bossche carnaval voor de organisatie van haar jaarlijkse Bambergers 55+ carnaval; een carnavalsfeest dat drie keer wordt uitgevoerd voor de ouden ten dagen van Den Bosch.  

Reijner is sinds 2006 voorzitter van de Woonbond, afdeling Noord-Brabant. De Woonbond is de landelijke belangenbehartiger voor huurders en huurdersorganisaties. Hij is sinds maart 2015 voorzitter van de Stichting Ru van Rossum huis. Deze stichting zet zich in voor het vinden van een gepaste woon- en werkomgeving voor kunstenaars die ondanks leeftijd en/of beperking willen blijven werken. Hij is van 1994 t/m 1998 voorzitter geweest van de Bewoners Belangen Vereniging Mgr. Prinsen. In 1999 is hij afgetreden. Van 2004 t/m 2006 is hij wederom voorzitter geworden, en aansluitend penningmeester tot 2008.

BD gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement
  1. Voorzitter Joost de Koning wil Walk to Fight Cancer uitbreiden naar meer steden
    PREMIUM

    Voorzitter Joost de Koning wil Walk to Fight Cancer uitbreiden naar meer steden

    DEN BOSCH - ,,Ik was zeven toen ze overleed. Als mijn moeder in deze tijd darmkanker had gekregen, was ze er misschien nog geweest. Door meer onderzoek en nieuwe methoden komen we steeds een stapje verder. Krijgen we die ziekte er stapje voor stapje onder. Dat is mijn motivatie." Initiatiefnemer Joost de Koning uit Engelen loopt vanaf woensdag met ongeveer 30 andere Brabantse wandelaars de derde editie van de 'Walk to Fight Cancer'.

In samenwerking met indebuurt Den Bosch

Den Bosch e.o.